Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2016-09-18 Šventė mūsų parapijoje

Sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“ šventė Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje Rugsėjo 18 dieną į Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią rinkosi šeimos, auginančios negalę turinčius vaikus. Buvo meldžiamasi už sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“, vienijančio daugiau, nei 25 tokias šeimas, bendruomenę. Šventąsias Mišias aukojo Jo Ekscelensija Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Sakydamas homiliją, vyskupas dėkojo už iniciatyvą burtis draugė. Kartu buvo akcentuota, kad neveiklumas artimo meilės srityje yra nepateisimamas, o mūsų veiksmai, pasirinkimai visuomet turi būti orientuoti į ateitį. Nereikia pataikauti šiandienei madai ar interesams, tačiau be galo svarbu būti apsukriais artimo meilės srityje. Šventosiose Mišiose dalyvavo šio klubo steigėjai ir vadovai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, verslininkai, remiantys šios organizacijos veiklą. Po Šv. Mišių buvo pašventintos sveikatos ir integracijos klubo „Sauliukas“ patalpos, bendrauta su šeimomis, auginančiomis negalę turinčius vaikus.  Plačiau...

2016-09-15 Sielovada Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

Rugsėjo 21 d. 18.30 visi tėveliai (bent vienas iš jų), kurių vaikai šiemet ruošis sakramentams, yra kviečiami į privalomą susirinkimą dėl tėvų palydėjimo vaiko dvasiniame kelyje. Rugsėjo 20 d. 18.30 kviečiami jaunuoliai su tėvais į Sutvirtinimo sakramento pirmąjį susirinkimą.  Plačiau...

2016-09-08 Švč. Mergelės Marijos Gimimas – Šilinė

Šiandien su dideliu džiaugsmu mes švenčiame Dievo Motinos, Bažnyčios ir visų krikščionių Motinos bei iš Šiluvos Lietuvą nuolat globojančios Karalienės, gimimo dieną. Palendriuose mes ypač džiaugiamės, kad nuo dabar po ilgo laukimo Roma mums suteikė privilegiją įtraukti į mūsų benediktinišką liturgijos kalendorių Marijos gimimo dieną kaip iškilmę. Vienybėje su visa Lietuva mes šaukiamės Marijos apgynimo. Per karą, okupacijas ir išbandymus ji visada buvo ir bus mūsų šalies išganymo aušra. Tapkime gailestingi, kaip Marija yra gailestinga, tapkime Kristaus mokiniais, kaip Marija yra savo Sūnaus tobuliausia mokinė. Švenčiausioji Mergele Marija, Dangaus lelija, užtark mus dabar ir visada. Amen. Plačiau...

2016-09-04 Naujienos

SKELBIMAI • Šiandien po Sumos, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, vyks eucharistinė procesija. Taip pat šiandien Romoje popiežius Pranciškus šventąja paskelbs Motiną Teresę iš Kalkutos. • Nuo šio sekmadienio prieš Sumos Šv. Mišias vėl bus sakomos trumpos katechezės tikėjimo klausimais. • Ateinantis trečiadienis – pirmasis mėnesio trečiadienis. Vakaro Šv. Mišių metu tradiciškai melsimės už ligonius. • Ateinantį ketvirtadienį švęsime Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę (Šilines). Šv. Mišios bus aukojamos šiokiadienio tvarka. • Ateinantį sekmadienį po 12 val. Šv. Mišių – trumpa meninė programa (?) • Rugsėjo 7 – 15 dienomis Šiluvoje vyks didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Mūsų parapijos piligriminė kelionė į šiuos atlaidus numatoma rugsėjo 11 dieną. Detalesnės informacijos teiraukitės bažnyčios vestibiulyje. • Kviečiame registruoti vaikus ir jaunuolius, kurie šiais metais pageidautų rengtis Sutaikinimo (Atgailos), Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams. Registracija vyksta darbo dienomis parapijos raštinėje, sekmadieniais – bažnyčios vestibiulyje.  Plačiau...

2016-08-24 Keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula

2016 metų rugpjūčio 30 dieną (antradienį), 10 val. į Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią bus iškilmingai įnešta keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula. Drauge atvyks atstojai iš tarptautinės organizacijos (TVF), pasisakančios už krikščioniškas vertybes. Visi kartu melsimės Rožinio malda, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Kviečiame dalyvauti!  Plačiau...

2016-08-22 ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARALIENĖ

954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo, Popiežius Pijus XII visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventę, kuri minima rugpjūčio 22 d. Ši šventė buvo įvesta praėjus tik keturiems metams po kitos, Pijaus XII paskelbtos Marijos Ėmimo į dangų dogmos.  Plačiau...

2016-08-21 Savaites naujienos

• Rytoj, rugpjūčio 22 dieną, tradiciškai melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. • Rugpjūčio 23 dieną prisiminsime savo Tėvynę, minėdami Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną, melsimės, prašydami taikos ir ramybės pasauliui. • Mūsų bažnyčioje, greta raštinės yra įrengta vieta, skirta mažiesiems maldininkams – kūdikiams ir vaikams, kuriuos tėveliai atsiveda į bažnyčią. Vaikai ten gali žaisti, piešti. • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti krikščioniškos literatūros: žurnalą „Artuma“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, naują maldyno „Magnificat“ numerį, knygą „Ieškojau Alacho, suradau Jėzų“  Plačiau...

2016-08-18  Atlaidai Pivašiūnuose

Šių metų rugpjūčio 17-18 dienomis mūsų parapijos bendruomenės nariai dalyvavo Pivašiūnų Atlaiduose. Patyrėme daug malonių ir Dieviškos palaimos akimirkų.  Plačiau...

2016-07-26 Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ONA

Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ONA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS TĖVAI Plačiau...

2016-07-24 2016.07.24 Į Jaunimo Dienas Lenkijoje

sekmadienį 20.30 val Šv. Mišios skirtos jaunimui išlydėti į Pasaulines Jaunimo dienas, kurios vyks Lenkijoje. Plačiau...

Informacinis leidinys

Naujienų nerasta !

Klebono žodis

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas