Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2016-05-20 Šv. Bernardinas Sienietis

Šv. Bernardinas Sienietis (1380-1444) gegužės 20 d.  Plačiau...

2016-05-12 Šv. Nerijus ir Achilas

Šv. Nerijus ir Achilas kankiniai. manoma, kad jie buvo romėnų kariai, dalyvavę kankinant krikščionis. sužavėti jų dvasios stiprybės atsivertė ir patys tapo kankiniai. Jų kūnai palaidoti Domicelės katakombose Romoje.  Plačiau...

2016-05-06 Gailestingumo kongresas

http://blogas.ateitis.lt/gailestingumo-kongresas-zveju-festivalis/ Plačiau...

2016-05-05 Pirmosios Komunijos šventė

Mūsų parapijoje Pirmosios Komunijos šventė vyks: gegužės 8, 15, 22 dienomis 12.00 valandos Šv. Mišių metu. Tėvelių susirinkimai vyks gegužės 5, 12, 19 dienomis 18.30 val. Plačiau...

2016-05-01 Gegužinės

Gegužinės pamaldos Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje vyksta darbo dienomis 17.30, prieš vakaro Šv. Mišias.  Plačiau...

2016-04-29 Šv. Kotryna Sienietė

Balandžio 29 d. minime šv. Kotryną Sienietę (1347-1380), Bažnyčios mokytoją. Jauniausia iš 20 vaikų Sienos miesto dažytojo Jokūbo Beninkasos šeimoje. Kotryna nuo mažens savo gyvenimą pašventė maldai ir atgailai, nepaisydama griežto tėvų pasipriešinimo. Ji atsisakė sutartų vedybų, būdama 16 metų tapo dominikonų tretininke, o po 3 metų pradėjo dirbti ligoninėse ir su raupsuotaisiais. Jos dvasinio įžvalgumo ir linksmo būdo dėka didelė grupė jaunimo – vyrų ir moterų – tapo jos pasekėjais. Jie lydėdavo Kotryną dažnose kelionėse. Šmeižikiški kaltinimai jai dėl šių mokinių buvo išsklaidyti dominikonų ordino generaliniame susirinkime. Pal. Raimundas Kapujietis buvo paskirtas jos kapelionu. Grįžusi Kotryna padėjo maro aukoms, patyrė regėjimus, o 1375 m. buvo pažymėta stigmatos ženklu. Savo idealus ji pabandė išdėstyti kūrinyje „Dialogai“ ir laiškuose, kuriuos padiktavo, nes pati rašyti nemokėjo. Kotrynos šventumas bei raštai padarė ją įtakinga vėlyvųjų viduramžių dvasine vadove. Plačiau...

2016-04-29 Šventos Mišios už mamas

Gegužės 1 dieną bus aukojamos Šv. Mišios už mirusias mamas 9.00 val, o už gyvas 10.30 (sumos) metu. Kviečiame visus prisiminti mamas maldoje... Plačiau...

2016-04-24 Šv. Mišios prisimenant vienišus

Melstasi su vienišais žmonėmis ir parapijos daugiavaikėmis šeimomis. Balandžio 23d., minint šventąjį kankinį Jurgį, antrąjį Lietuvos globėją, Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, prisimenant vienišus, nelaimingus žmones, parapijos daugiavaikes šeimas. Buvo dėkojama už gyvybės dovaną, prašoma sveikatos, stiprybės, ištvermės, pasitikėjimo Dievu. Šventąsias Mišias aukojęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras kvietė visus išbandymus atnešti kaip auką prie altoriaus, ragino išdrįsti dėl Kristaus visiškai „ištirpti“, taip, kaip tą dieną minėtas kankinys, apie kurį šiandien žinome labai nedaug. Kunigas kvietė šalia savęs matyti žmogų. Po Šv. Mišių visiems susirinkusiems trumpą meninę programėlę parodė vaikų ansamblis „Lašeliukai“. Parapijos Caritas atstovai nuolatiniams jų misijos rėmėjams įteikė atminimo dovanėles. Vėliau šventė tęsėsi parapijos konferencijų salėje, kur bendrauta, kartu vaišintasi. Tokia šventė Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko pirmą kartą. Tikimės, kad tai bus naujos tradicijos – kiekvienais metais paskutinį balandžio savaitgalį rinktis ir būti kartu – užuomazga.  Plačiau...

2016-04-22 Šv. Jono Pauliaus II atminimas

Balandžio 22 dieną Šv. Mišios 12:00 Šv. Jono Pauliaus II atminti. Plačiau...

2016-04-18 Gerojo Ganytojo tituliniai atlaidai ir parapijos vizitacija

Balandžio 15 – 17 dienomis Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko parapijos vizitacija ir tituliniai atlaidai. Balandžio 15 dienos popietę į parapiją atvykęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir arkivyskupijos institucijų vadovai susitiko su parapijos Caritas, šeimos, jaunimo centrų atstovais, tikybos mokytojais, atnaujinta pastoracine taryba. Vyko darbinė parapijos vizitacija, kurios metu arkivyskupui buvo pristatyta parapijos institucijų veikla, išryškinti prioritetai, aptartos įvairių institucijų veiklos kryptys ateityje. Balandžio 17., sekmadienį, buvo švenčiami tituliniai Gerojo Ganytojo atlaidai. Prieš vidurdienį bažnyčios šventoriuje gausus būrys parapijiečių iškilmingai sutiko atvykusį arkivyskupą metropolitą L. Virbalą SJ. Arkivyskupas, pagerbęs šventojo Jono Pauliaus II relikvijas, iškilmingai įžengę į parapijos bažnyčią, kur klebonas mons. Kęstutis Grabauskas pateikė sielovadinės veiklos ataskaitą. Vėliau buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ, koncelebravo mons. Artūras Jagelavičius ir parapijos klebonas mons. K. Grabauskas. Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie Kristų – Gerąjį Ganytoją, kuriam rūpi kaimenė. Kartu arkivyskupas išryškino ir maldos už dvasinius pašaukimus svarbą, kviesdamas dėkoti už kunigystės malonę ir nepaliaujamai prašyti naujų dvasinių pašaukimų. Po homilijos arkivyskupas beveik šešioms dešimtims jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Baigiantis Šv. Mišioms už apsilankymą arkivyskupui nuoširdžius padėkos žodžius tarė parapijos pastoracinės tarybos nariai, švietimo įstaigų vadovai, sutvirtintųjų tėveliai. Šventėje taip pat dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas. Pasibaigus Šv. Mišioms parapijos bendruomenei koncertavo etnografinis ansamblis „Sūduva“.  Plačiau...

Informacinis leidinys

2016-05-22 Informacinis leidinys 2016-05-22-29

MINTYS PAMĄSTYMUI Šiandieną viena iškilme pagerbiame visus dieviškuosius asmenis. Dar ir dar kartą prisimename Tėvą, iš kurio malonės visa yra sutverta, ir kuris net ir šiandien nepaliauja kūręs. Pagerbiame Sūnų, kuris mums parodo autentišką Tėvo veidą. Jį galime atrasti gailestingume. Dėkojame Atpirkėjui, kad Jis už mus sumokėjo be galo didelę kainą, kad Jis savo Prisikėlimu mums atvėrė amžinojo gyvenimo duris. Pagerbiame ir šloviname Šventąją Dvasią, kuri, būdama Tėvo ir Sūnaus meilės ryšiu, nepaliauja uždegdama mūsų širdis ir vesdama mus į tiesos pilnatvę. Padėdama pažinti tiesos veidą. Popiežius emeritas Benediktas XVI taikliai yra kalbėjęs, kad Jėzus leido pažinti mums visą Švč. Trejybę. Jis mums apreiškė, kad Dievas yra meilė ne asmens vienume, o Trijų asmenų prigimties bendrume. Jis yra Kūrėjas ir gailestingasis Tėvas; jis yra Vienatinis Sūnus, įsikūnijusi amžinoji Išmintis, už mus miręs ir prisikėlęs; Jis taip pat yra Šventoji Dvasia, kuri viską, kosmosą ir istoriją, veda link pilnutinio ir galutinio išsipildymo. Trys Asmenys, kurie yra vienas Dievas todėl, kad Tėvas yra meilė, Sūnus yra meilė ir Šventoji Dvasia yra meilė. Dievas visas – tik meilė, tyriausia, begalinė ir amžina (pop. Benediktas XVI).  Plačiau...

Skelbimai

Klebono žodis

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas