Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2017-05-15  Pirmosios Komunijos šventė

Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje 2017.05.14-21-28 dienomis 13.00 val. Šv. Mišiose.  Plačiau...

2017-05-06 2017.05.07 Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje Tituliniai Gerojo Ganytojo atlaidai

Šventos mišios bus aukojamos; 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 valandomis. 12.00 val Šv. mišias aukos vyskupas Kęstutis Kėvalas ir parapijos kunigai, šių Šv. mišių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.  Plačiau...

2017-04-10 Didžiojo Velykų Tridienio pamaldų tvarkaraštis

Didysis Ketvirtadienis (balandžio 13 d.) 18.00 val. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios Didysis Penktadienis (balandžio 14 d.) 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos Didysis Šeštadienis (balandžio 15 d.) Nuo 9.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija 20.00 val. Velykų vigilijos apeigos (ugnies, Velykų žvakės, vandens šventinimas, krikšto pažadų atnaujinimas) Prašom atsinešti žvakes krikšto pažadų atnaujinimui. ŠV. VELYKOS (balandžio 16 d.) Šv. Mišios: 8.00, 10.30, 12.00 val. ŠV. VELYKOS II d. (balandžio 17 d.) Šv. Mišios: 8.00,9.00,10.30, 12.00 val.  Plačiau...

2017-04-03 Kauno Parapijų jaunimo protmūšis

2017.04.06 Ket 18:00 · Kauno Gerojo Ganytojo Parapija Plačiau...

2017-03-22 Kurso susitikimas

Kurso susitikimas Gerojo Ganytojo parapijoje. Kovo 21 dieną į Kauno Gerojo Ganytojo parapiją rinkosi klebono mons. Kęstučio Grabausko kurso draugai paminėti kurso globėjo šv. Juozapo ir kartu pasimelsti. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, koncelebravo 11 kunigų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Sakydamas homiliją, vyskupas gausiai susirinkusius tikinčiuosius ragino būti gailestingumo apaštalais – nesakyti, kad gailestingumas jau išseko ar turi kokias nors ribas, bet būti pasirengusiems visada atleisti. Jėzus, atsakydamas Petrui, kvietė juk atleisti ne septynis, bet septyniasdešimt septynis kartus. Baigiantis Šv. Mišioms parapijos bendruomenė pasveikino dvasininkus, minėjusius, arba šiomis dienomis mininčius kunigystės dvidešimt penkerių metų jubiliejus. Taip pat buvo prisiminti kunigai, tą dieną šventę savo gimtadienį. Plačiau...

2017-03-21 Rekolekcijos ir Atsinaujinimo diena

Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos ir Atsinaujinimo diena. Kovo 18 – 19 dienomis Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos ir Atsinaujinimo diena „Tiesa jus išlaisvins“ (Jn 8, 32). Kovo 18 d., šeštadienį, rekolekcijos pradėtos Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Sutaininimo pamaldomis. Šeštadienį rekolekcijas vedė parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Savo homilijose kunigas kvietė įvairiais aspektais apmąstyti Dievo troškulį ir klausti, kas iš tiesų numalšina šiandieninius žmogaus troškulius. Galbūt užtenka tik atsakyti į Dievo užkalbinimą, panašiai, kaip samarietė, minima evangelijoje pagal Joną. 12 val. iškilmingomis Šventosiomis Mišiomis prasidėjo ir parapijos Atsinaujinimo diena „Tiesa jus išlaisvins“ (Jn 8, 32). Šv. Mišias aukojo kun. N. Pipiras. Homilijoje kunigas kvietė pasitikti Jėzų, kuris išeina iš teorijos puslapių ir visuomet būna ten, kur susikertya kasdienybės keliai – prie šulinio. Pasibaigus Šv. Mišioms Viešpatį šlovino parapijos jaunimas. Vėliau konferenciją vedęs parapijos vikaras kun. N. Pipiras savo įžvalgas skyrė Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio ir kitų Lietuvos Ganytojų, kuriems šiuo metu yra pradėtos beatifikacijos bylos, herojiškumui ir drąsai liudyti tikėjimą išbandymų akimirkomis, aptarimui. Po arbatos pertraukėlės į susirinkusiuosius kreipėsi rekt. kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius. Jis kvietė pamąstyti, kaip tiesa gali išlaisvinti, koks mūsų santykis su tiesa? Kunigas Kęstutis visus dalyvius tarsi įvedė į užtarimo maldą. Užtarimo maldą, šlovinimą, Švenčiausiojo Sakramento adoracija pravedė parapijos svečiai bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Atsinaujinimo diena baigėsi pasidalinimu įžvalgomis prie agapės stalo. Plačiau...

2017-03-13 ATSINAUJINIMO DIENA 03.19 parapijoje

Jau greitai... :) ATSINAUJINIMO DIENA 12 val Šv. Mišios 13 val. I konferencija (kun. N. Pipiras) 13.40 val. arbatėlė 14.15 val. II konferencija rekt., teol. lic. Kęstutis Rugevičius 15.00 val. Adoracija, šlovinimas, liudijimas, užtarimo malda (Gyvųjų Akmenų bendruomenė) ... Agapė  Plačiau...

2017-03-03 Krikščioniškas kinas

Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje 2017.03.08 18.40 val. žiūrėsime filmą "Kristaus kančia". Kviečiame visus.  Plačiau...

2017-03-03 Parapijos naujienos

SKELBIMAI • Gavėnios metu vengiama triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikomasi pasninko. • Gavėnios penktadieniais 17.30 bus apmąstomas Kryžiaus kelias, o sekmadieniais 7.30 – giedami Graudūs verksmai. • Raginame neatidėlioti Velykinės išpažinties. Išpažintys klausomos šiokiadieniais prieš ir per Šv. Mišias, šeštadieniais – nuo 17 val. Gavėnios rekolekcijos ir parapijos atsinaujinimo dienos numatomos kovo 18 – 19 dienomis. • Šiandien – pirmasis mėnesio sekmadienis. Tradiciškai po 10.30 Šv. Mišių bažnyčioje vyks eucharistinė procesija. Tai maldų už lietuvius pasaulyje diena. • Šiandien visose arkivyskupijos bažnyčiose daromos rinkliavos yra skiriamos prisidėti prie garbingojo arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos (skelbimo palaimintuoju) rengimo išlaidų. Arkivyskupas Teofilius nemažai metų gyveno ir dirbo Kauno arkivyskupijoje, todėl, solidarizuodamiesi su Kaišiadorių vyskupija, kuri organizuoją šią iškilmę, savo auka paremkime pasirengimo darbus, kurių tikrai yra daug: Kaišiadorių katedros vidinės ir išorinės erdvės sutvarkymas, altoriaus paruošimas beatifikacijai, sarkofago relikvijoms gamyba, informacijos sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, leidiniai apie būsimąjį palaimintąjį, pati beatifikacijos šventė ir kt. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje beatifikacijos šventė vyks Vilniuje, birželio 25 dieną. • Ateinanti pirmąjį mėnesio antradienį vakarinėse šv. mišių melsime prašant Šv. Antano užtarimo. • Ateinantį trečiadienį, 18.40 parapijos konferencijų salėje bus rodomas filmas “Kristas kančia”. • Ateinantį šeštadienį minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo dieną. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą – 10 val. • Dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio kaip ir kasmet gali pervesti parapijai. Iš anksto dėkojame už aukas. Detalesnės informacijos teiraukitės darbo dienomis parapijos raštinėje. • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat - maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“. • Š. M. KOVO 19 D. PARAPIJOS ATSINAUJINIMO DIENA „TIESA MUS IŠLAISVINS“  Plačiau...

2017-02-14 Vasario 16-oji

Vasario 16 d. švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 10 val. Šv. Mišiose Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje melsimės už Tėvynę. Plačiau...

Informacinis leidinys

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas