Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2016-07-26 Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ONA

Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ONA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS TĖVAI Plačiau...

2016-07-24 2016.07.24 Į Jaunimo Dienas Lenkijoje

sekmadienį 20.30 val Šv. Mišios skirtos jaunimui išlydėti į Pasaulines Jaunimo dienas, kurios vyks Lenkijoje. Plačiau...

2016-07-19 parapijos naujienos

Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje ketvirtadieni po 8.00 val bus išstatytas Švenčiausias Sakramentas iki 18.00 val Šv. Mišių, penktadieni 12 val Šv. Mišios minint Šv. Joną Paulių II, sekmadienį 20.30 val Šv. Mišios skirtos jaunimui išlydėti į Pasaulines Jaunimo dienas. Plačiau...

2016-07-12 PAL. J. MATULAITIS

PAL. J. MATULAITIS: KELIAS Į ALTORIAUS GARBĘ Jo Šventenybė Jonas Paulius II paskyrė beatifikacijos iškilmių datą – 1987 m. birželio 28 d. Kanonizacijos dekrete, kurį iškilmėse perskaitė popiežius, sakoma: „Sutikdamas su daugelio mūsų brolių vyskupų norais, visos Marijonų vienuolijos, taip pat daugelio tikinčiųjų, pasitaręs su Šventųjų reikalų kongregacija, po pribrendusių svarstymų ir maldų išprašyti šviesos iš aukštybių, mūsų apaštališka galia ir autoritetu įjungiame Garbingąjį Dievo tarną Jurgį Matulevičių į palaimintųjų sąrašą ir leidžiame jo šventę švęsti... Tikras Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas (Petr 1,1) uolus ir nenuilstantis sielovados tarnystėje, ne tik tėvynėje, bet ir Lenkijoje, Romoje ir kitose vietose, jis buvo ganytojas, drąsus ir kupinas iniciatyvos, sumanus ir pasiaukojąs, pajėgus priimti ir veikti sunkiose Bažnyčiai gyvenimo sąlygose, virš visko ir pilnai atsidavė jam patikėtų sielų išganymui...“ Plačiau...

2016-06-29 Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Birželio 29 d. minime Šv. Petro ir Pauliaus iškilmę Šv. Petras ir šv. Paulius patyrė kankinystę Romoje, Petras – veikiausiai 64 m., Paulius – 67 m. Romos Bažnyčios, gerbiančios jų kapus Vatikane ir pakeliui į Ostiją, kulte jie niekada neatskiriami, todėl jiems ir skirta bendra šventė birželio 29 d. Tačiau ši diena švenčiama ne tik krikščioniškojoje Romoje, bet ir visoje Bažnyčioje, kuri augo palaistyta šių dviejų apaštalų krauju; todėl Dievas šiandien visų „širdis užlieja tyru, kilniu džiaugsmu“. „Šiuodu“ kaip tikri „pasaulio žibintai skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos abu sujungė vienas kankinystės vainikas“ (dėkojimo giesmė). Šiandien pagerbiame du svarbiausius gimstančios Bažnyčios veikėjus, skirtingus, bet stebėtinai papildančius vienas kitą, kaip rodo dėkojimo giesmė. Petras ir Paulius „mus mokė Viešpaties įstatymų“, jie skelbė tikėjimą. Tad jų asmenyse mes švenčiame Bažnyčios slėpinį, nes ji pastatyta ant apaštalų. Taip pat jų užtarimu prašome „ištvermingai laikytis apaštalų mokslo“, kad „visi turėtume vieną širdį ir vieną sielą“. Plačiau...

2016-06-22 Šv. Jono Krikštytojo Atlaidai

2016.06.23 ketvirtadienį nuo 8.30 iki 18 val vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 2016.06.26 sekmadienį mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Jono Krikštytojo Atlaidai. Po 10.30 Šv. Mišių vyks eucharistinė procesija, o po 12 val Šv. Mišių – vyks trumpa meninė programa  Plačiau...

2016-06-17 Piligriminė kelionė į Vilnių

Birželio 16 dieną Gerojo Ganytojo parapijos jaunimas kartu su vadove ses. Inga Rukaite FMA ir parapijos vikaru kun. Nerijumi Pipiru leidosi į piligriminė kelionę, skirtą Gailestingumo metams. Anksti ryte išvykę traukiniu, pirmiausia klausėmės kun. Nerijaus minčių apie piligrimystę ir Gailestingumo jubiliejų. Kun. Nerijus ragino per piligriminę kelionę būti atviriems iššūkiams ir nuotykiams, nes su mumis keliauja Dievas, kuris geriau žino, kokių patirčių mums reikia. Pirmiausia buvo stabtelta Aušros Vartų šventovėje. Vėliau gidės Jolantos lydimi jaunuoliai aplankė stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyną, cerkvėje meldėsi prie trijų kankinių relikvijų. Vėliau buvo aplankyta ir graikų apeigų katalikų (unitų) Švč. Trejybės bažnyčia, kurioje svečius svetingai sutiko šios bažnyčios klebonas br. kun. Petro Pavlo Jechimec OSBM. Čia buvo pagerbtos šv. Juozapato Kuncevičiaus relikvijos. Vėliau jaunuoliai turėjo galimybę apžiūrėti pal. Mykolo Sopočkos ir dailininko Eugenijaus Kazimierovskio namelį, kuriame buvo tapomas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Šventąsias Mišias Dievo Gailestingumo šventovėje kartu su čia susirinkusia bendruomene aukojo ir kun. N. Pipiras. Po Šv. Mišių buvo aplankyta Lietuvos Kariuomenės Ordinariato šv. Ignoto bažnyčia, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje melstasi prie šv. Kazimiero relikvijų, apžiūrėta Bažnytinio paveldo muziejuje esanti ekspozicija, diena užbaigta šv. seselės Faustinos namelyje, kur buvo klabamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, vyko viktorina apie dienos patirtis ir įžvalgas. Ši piligriminė kelionė buvo tiek įdomi ir intensyvi, kad šv. ses. Faustinos namelyje dienos refleksija užsitęsė tiek, kad buvo pavėluota į traukinį. Taigi, iš tiesų neapsieita be iššūkių ir nuotykių. Sulaukė kito traukinio, atradę progą suvalgyti po porciją ledų ir dar kartą draugiškai apžvelgti dieną, jaunuoliai grįžo namo, jau mąstydami apie kitas piligrimines keliones ar žygius.  Plačiau...

2016-06-14 75 m tremčiai

1941 metų birželio 14 dienos tremčių 75 – mečio minėjimas Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje. Plačiau...

2016-06-08 Renginiai parapijoje

• Birželio 11 d. – Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje po 18 val. Šv. Mišių bus rodomas dokumentinis filmas (75 metinės tremčiai) • Birželio 12 d. – Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje po 12 val. Šv. Mišių kultūrinė valanda Tremties į Sibirą 75-tosioms metinėms paminėti.  Plačiau...

2016-06-05 Tėvo Diena

Šiandien minime Tėvo Dieną : 9 val Šv. Mišiose meldžiamės už mirusius tėvelius, 12 vai. Šv. Mišiose už gyvus, po šių mišių bus laiminamos šeimos. Plačiau...

Informacinis leidinys

2016-07-24 2016.07.24 Naujienos

SKELBIMAI • Šiandieną Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje baigiasi Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Nepaliaukime melstis, kad Palaimintasis Jurgis greičiau būtų paskelbtas šventuoju. • Ateinantį ketvirtadienį mūsų bažnyčioje nuo 8.30 iki 18 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. • Ateinantį penktadienį, liepos 22d., tradiciškai melsimės prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 bus kalbamas Rožinis, 12 val. – aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Šv. Mišias transliuos Marijos radijas. Kaip ir visuomet, rinkliava skiriama Marijos radijo misijai paremti. • Ateinantį sekmadienį parapijos jaunimas pradės savo piligrimystę į Pasaulio Jaunimo Dienas Krokuvoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems kelionę į susitikimą su popiežiumi ir viso pasaulio jaunimu. Piligriminė kelionė prasidės mūsų bažnyčioje 20.30 aukojamomis Šventosiomis Mišiomis ir palaiminimu šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II kraujo relikvija. Dalyvaus jaunieji piligrimai ne tik iš mūsų parapijos, bet ir Petrašiūnų, Babtų, Vilkijos, Šiluvos parapijų. Paremkime jaunuosius piligrimus nuoširdžia malda. • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti krikščioniškos literatūros: žurnalą „Artuma“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, naują maldyno „Magnificat“ numerį, knygą „Ieškojau Alacho, suradau Jėzų“ Bažnyčia mini šventuosius: 07.20(m) šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys. 07.21. šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. 07.22 (M) šv. Marija Magdalietė. 07.23 (F) šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja  Plačiau...

Klebono žodis

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas