Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

VELYKŲ TRIDIENIS IR ŠV. VELYKOS GEROJO GANYTOJO PARAPIJOJE

Didysis Ketvirtadienis

2013 m. kovo 28 d. Didžiojo Ketvirtadienio iškilmingai vakaro liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius. Šv. Mišias kartu šventė parapijos sielovadoje dirbantys kunigai - kun. R. Birbilas, kun. K. Genys ir kun. Br. Gimžauskas. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento palydėjimas į garbinimo altorių, pabaigoje kunigus su kunigystės diena sveikino parapijos bendruomenės atstovai, sielovados darbuotojai, choristai ir parapijiečiai.

 

 

 

Didysis Penktadienis

Šią dieną, kaip ir kiekvienais metais, parapijos klebono kun. J. Stankevičiaus rūpesčiu, bažnyčios fasadinė siena Velykų šventėms pasipuošė Prisikėlusio Kristaus paveikslu.

Vakare, Didžiojo Penktadienio - Kristaus kančios pamaldų liturgijai vadovavo parapijos pagalbininkas sielovadai kun. Kęstutis Genys. Pamaldos baigėsi procesija į Kristaus kapą. Pamaldų metu buvo renkamos aukos, skirtos krikščionių šventovių, esančių Šventojoje Žemėje, išlaikymui.

 

 

 

 

 

Didysis Šeštadienis

     Didysis Šeštadienis - budėjimo prie prie Kristaus kapo diena. Šią dieną grupėmis prie Kristaus Kapo budėjo Marijos legiono, Carito nariai, Jaunimo, Šeimos centro nariai, Šv. Rašto grupelės nariai, Jaunimo choro aktyvas, adoruotojų būrelis, ministrantai, parapijos chorų choristai ir tikybos mokytojų metodinio centro nariai. Maldos budėjimas prie Viešpaties Jėzaus Kristaus kapo baigėsi Velykų vigilija, kuriai vadovavo parapijos klebonas kun. J. Stankevičius talkinant kunigams bendradarbiams. Jos metu buvo skaitomas Velykinis šlovinimas, pašventinta velykinė žvakė, ugnis ir vanduo. Susirinkusieji su žvakėmis rankose atnaujino krikšto pažadus. Giesme „ Šventuoju Prisikėlimu" buvo sveikinamas prisikėlęs Kristus.

 

 

 

 

 

 

Šv. Velykos

     2013 m. kovo 31 d. ankstų sekmadienio rytą, gausybė žmonių rinkosi į Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčią, sveikinti Prisikėlusį Jėzų Kristų,  švęsti Velykas. Iškilmingoms šv. Mišioms, kurios buvo švenčiamos bažnyčios šventoriuje ir bažnyčioje, vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius kartu su kunigais kun. Ričardu, Kęstučiu ir kun. Broniumi. Giedant sumos chorui, pritariant Kauno valstybinio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestrui, aplink bažnyčią buvo einama eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu. Klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir vyskupo pagalbininko Kęstučio Kėvalo Velykinį sveikinimą, po to asmeniškai pasveikino visus susirinkusius. Pabaigoje iškilmingų šv. Mišių palaimino susirinkusius. Velykų šventė bažnyčioje tesėsi ir sekančiose šv. Mišiose 10.30 ir 12 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas