Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

Renginys Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje, skirtas Popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos progai

Balandžio 27 d., Vatikane kanonizuojant popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II, šia proga Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje, kurioje yra saugomos šv. Jono Pauliaus II relikvijos, pravesta Konferencija ir švęstos iškilmingos šv. Mišios. Konferencijos pradžioje Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius pasveikino visus gausiai susirinkusius bažnyčioje ir pakvietė pasižiūrėti iškilmių Vatikane vaizdo įrašą, įamžinusį momentą, kai palaimintieji popiežiai Jonas Paulius II ir Jonas XXIII buvo skelbiami šventaisiais. Vėliau parapijos klebonas pakvietė mons. Adolfą Grušą vesti konferenciją. Konferencijoje dalyvavo Kauno I dekanato parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai bei kiti kunigai.

Savo kalboje mons. A. Grušas palietė šventųjų kanonizavimo proceso detales. Vėliau prelegentas kalbėjo apie kandidatų kelią į šventumą ir herojišką krikščioniškų dorybių praktikavimą. Mons. A. Grušas savo kalboje palietė ir Jono Pauliaus II asmenybę bei jo gyvenimo atskirus momentus. Jo gyvenimas mums tampa pavyzdžiu. Svarbus šio šventojo popiežiaus gyvenimo momentas yra jo mistinis išgyvenimas, susikaupimas maldoje. „Šv. Jono Pauliaus II aplinkos žmonės liudija apie jo regėjimus, nuspėtą ateitį, stebuklus", - sakė prelegentas. Monsinjoras vėliau kalbėjo apie Jono Pauliaus II paskutines gyvenimo dienas. „Ligoniai, kenčiantieji matė taip pat ir kenčiantį popiežių ir pasijuto ne vieni. Jonas Paulius II tampa pavyzdžiu žmogui, atsidūrusiam kančioje. Jo gyvenimas liudija, kad yra galimybė išlikti savimi. Jis tampa mums šviesa, nes gyveno šalia mūsų", - baigė kalbą prelegentas.

Po konferencijos iškilmingai Eucharistijai bažnyčioje vadovavo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, kun. Evaldas Vitulskis, kun. Jonas Bujokas, kun. Linas Šipavičius, kun. Renaldas Šumbrauskis, kun. Tomas Trečiokas, kun. Bronius Gimžauskas.

Po šv. Mišių prie šventojo Jono Pauliaus II relikvijos buvo kalbama šv. Jono Pauliaus II litanija, suteiktas palaiminimas su naujai kanonizuoto šventojo kraujo relikvija. Šv. Mišiose giedojo A. Stulginskio mokyklos - daugiafunkcinio centro mišrus chorasGimtinė", kuris taip pat pristatė meninę programą šv. Jonui Pauliui II pagerbti. Choro vadomas - Rimantas Vaičekonis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas