Svetainės medis   Kontaktai  
 
ŠVENTOJO TĖVO intencija birželį – už krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų bei patirtų besąlygišką meilę ir šventumą. ARKIVYSKUPIJOS – už popiežiaus Pranciškaus pradėtą Sinodinį kelią, kad Viešpats toliau vestų juo Bažnyčią.

Atsisveikinimas su Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios statytoju ir bendruomenės įkūrėju klebonu kun. teol. lic. Jonu Stankevičiumi

   Gegužės 17-ąją, Kristaus Dangun Žengimo (Šeštinių) šventė sutapo ir su Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios statytojo ir bendruomenės įkūrėjo klebono kun. Jono Stankevičiaus atsisveikinimu su šia parapija. Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus nutarimu ir sprendimu jis buvo atleistas iš klebono pareigų.

   Nešini gėlėmis ir atminimo dovanomis, atsisveikinimui su mylimu ir gerbiamu klebonu kun. Jonu, į bažnyčią rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai: politikai, verslininkai, visuomenės veikėjai, parapijos teritorijoje esančių ugdymo įstaigų direktoriai. Homilijos metu buvo kalbama ne tik apie šios dienos Evangelijos skaitinį, bet taip pat klebonas prisiminė savo pirmąsias dienas, kai priėmė iššūkį tuščioje pievoje pastatyti Viešpaties namus ir į juos pakviesti Dainavos mikrorajono bendruomenę. Pasakojimo metu jaudinosi ne tik susirinkusi bažnyčios bendruomenė, bet ir pats klebonas.

   Pasibaigus šv. Mišioms, kleboną pasveikino LRS pirmininko pavaduotojas V. Gedvilas, Dainavos seniūnijos seniūnas A. Malinauskas, V. Kuprevičiaus pagr. m-klos direktorė I. Švegždienė ir  Dainavos pagr. m-klos pavaduotoja J. Vengalienė bei l.e.p. direktorė V. Trakinskienė, A. Stulginskio m-klos DF direktorius V. Dubauskas, J. Urbšio katalikiškos vid. m-klos direktorius P. Martinaitis, vaikų globos namų „Atžalynas" direktorė D. Pajedienė, Kauno Statybininkų rengimo centro direktorius S. Janukaitis, „Kovo 11-sios gatvės bendrija" prezidentas R. Kaminskas, krašto savanoriai, verslininkai, bažnyčios chorų kolektyvai, Sielovados centro grupių aktyvas, Pastoracinė taryba ir kt.

   Nuostabų scenarijų - staigmeną atsisveikinimui su klebonu kun. J. Stankevičiumi paruošė Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava" bendruomenė, ansamblis „Brydė". Kiekvieną sveikinimą lydėjo parapijos ugdymo įstaigų mokinių giesmės, dainos, juos lydėjo J. Marcinkevičiaus poetinės dramos „Katedra" fragmentai.

   Sveikinimų metu bažnyčios Pastoracinė taryba klebonui įteikė medalį, skirtą parapijos bažnyčios pastatymo ir šventojo Jono Pauliaus II-ojo relikvijoriaus įrengimui įamžinti, kuriuo klebonas kun. Jonas Stankevičius yra apdovanojęs nemaža parapijiečių, nusipelniusių kitų geradarių bei kunigų. Pastoracinė taryba taip pat pasveikino kleboną su artėjančiomis kunigystės metinėmis: prieš 35 metus ištartą Viešpačiui „Taip!", dėkojo už per trumpą laiką - tik vieną dešimtį metų - pastatytą, pilnai įrengtą ir išpuoštą parapijos bažnyčią, už suburtą gausią tikinčiųjų bendruomenę, už kasdienį, tėvišką rūpestį bažnyčios darbuotojais, atsidavimą šiai bažnyčiai, atiduodant savo visas jėgas ir talentus. Dėkojo tiesiog už buvimą kartu 1998 - 2015 metais.

          Kai švystelėjo kometa... o Dieve

          Aš bažnyčią mačiau... aš ją regėjau,

          Aš negaliu užmiršti jos lig šiol,

          Ji mano akyse vis tebestovi, be galo iškilni ir paprasta.

          Ak, tas regėjimas. Ryškus ir trumpas,

          Jisai gyvena manyje, jis auga,

          Užvaldo mano kūną, mano sielą

          Kaip didelė aistra, aš negaliu Jai nepaklusti.

          Statykime bažnyčią. Paveskit man

          Projektą padaryt. Aš nemiegosiu,

          Nevalgysiu... sėdėsiu dieną naktį...

          Aš ją plėšte išplėšiu iš savęs,

          Kaip savo širdį aikštėje padėsiu

          Po visa reginčia dangaus akim -

          Tegul gyvena ir žmogus, ir Dievas.

                                                 /J. Marcinkevičius, "Katedra"/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas