Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2015 08 30              XXII-sis eilinis   sekmadienis               metai B


EVANGELIJA  Mk  7,  1 - 8.  14 - 15.  21 - 23

  Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgotomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. - Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: „Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis?" Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių". Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: „Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina". Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų".

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

  Papročiai, tradicijos, etiketo normos... Išgirdus šiuos keletą žodžių junginių sudreba širdis. Kartais iš nostalgijos. O kartais - net nežinia nuo ko. Tiesiog to jausmo nenupasakosi. Galbūt kažkokia baimė, kad kažką pamiršau, kad kažko neįvykdžiau, kad užsikrėsiu kažkokiomis bakterijomis... Šiaip ar taip, tenka prisipažinti, jog tikrai ne visas etiketo normas žinau. Ir, ko gero, taip pat lengvai būčiau užsitraukęs fariziejų ir Rašto aiškintojų nemalonę., nes per gyvenimą kažką tikrai ne laiku ir ne vietoj būsiu paėmęs... Ir taip toliau. Norisi bėgte bėgti nuo reikalavimų, nurodymų ir panašiai. Jų bijau, kaip kelių eismo taisyklių... O ką sako Jėzus? Jis neatmeta tradicijos ir Įstatymų. Kviečia žvelgti giliau - tiesiog pereiti nuo lūpų prie širdies lygmens. Labai svarbu turėti ne tik išorinį, kurio dažniausiai bijome ar kuris tiesiog neužsikrauna tuomet, kai jo labiausiai reikia, bet ir vidinį kompasą, kad iš tiesų ne vien tik išore, bet absoliučiai visa esybe garbintume ir šlovintume. To  trokšta ir Jėzus, kviesdamas pamesti piktų sumanymų, paleistuvysčių, vagysčių, žmogžudysčių, svetimavimų, godumo, suktybių, klastos, begėdystės, pavydo, šmeižtų, puikybės, neišmanymo kelią ir garbinti Jį vien tik Dvasia ir Tiesa.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį antradienį minėsime popiežiaus Pranciškaus šiemet įsteigtą Pasaulinę maldos už rūpinimąsi Kūrinija dieną. Taip pat tą dieną melsimės už taiką pasaulyje, prisiminsime naujuosius mokslo metus pradedančius mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus.
  • Nuo rugsėjo mėnesio, sekmadieniais prieš Sumą, bus sakomos trumpos katechezės aktualiais tikėjimo klausimais.
  • Rugsėjo 6 - 15 dienomis Šiluvoje vyks didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Rugsėjo 13 d. organizuojama piligriminė kelionė į šiuos atlaidus. Detalesnės informacijos teirautis parapijos raštinėje.
  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius. Norintiems teikiamas Ligonių patepimo sakramentas.
  • Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kaip ir visuomet pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais, garbinsime Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. M. Mariją. Penktadienį prieš vakaro šv. Mišias vyks Švč. Sakramento adoracija. Šeštadienį prieš vakaro šv. Mišias visi kartu kalbėsime Rožinį.
  • Kviečiame vaikus nuo 10 m. amžiaus lankyti pasiruošimo Pirmajai Komunijai užsiėmimus. Tėvų susirinkimai vyks pasirinktinai rugsėjo 9 ir 10 dienomis 18.30 val. bažnyčioje.
  • Kviečiame jaunimą nuo 15 m. amžiaus ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Tėvų susirinkimas vyks rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 18.30 val. bažnyčioje.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijai paremti. Šiais metais mūsų parapija turi surinkti €2300. Darbo dienomis auką galite atnešti į parapijos raštinę, o sekmadieniais aukos renkamos bažnyčios vestibiulyje. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėkoja už gerumą ir meldžiasi už Jus.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.03 Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas