Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2015 11 29       I-sis    Advento    sekmadienis                 metai C

 

EVANGELIJA  Lk 21, 25 - 28.  34 - 36

„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti". Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje".

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Pirmojo Advento sekmadienio evangelija taikliai nusako laikmečio iššūkius. Rodos, kur bepažvelgtum, tautos blaškosi, jaučiamas grėsmingas audringos jūros šniokštimas, besikėsinantis kažką suvilioti savo gelmėn. Vis dėl to Žmogaus Sūnaus atėjimas kitoks. Jis - virš chaoso, virš netikrumo ir liūdesio. Pasiruošti jam - atsitiesti ir pakelti galvas. Budėti, kad minčių neiškreiptų įvairūs žemiški rūpesčiai ir galėtume atsilaikyti Jo atėjimo dieną. Juk toji diena be galo paslaptinga. Tuomet tiesiog atsivers dangus. Tą pajusti įmanoma nesusitapatinant su baisybėmis ir chaosu, bet pakeliant galvas ir atveriant širdis. Tik taip net ir šiandien, ir dabar galime jausti Viešpaties artumą: Jis beldžiasi, Jis arti, Jis nori tiesiog gyventi tavo kasdienybėje, būti su tavimi tavo darbuose, svečiuotis tavo namuose ir viską apšviesti savo šviesa. Taip, iš tiesų mes tikime, jog išdžiūvusi žemė gali atsigaivinti ir Atpirkėją mums išdaiginti. Ateik, Viešpatie Jėzau. Ateik, apsigyvenk širdies altoriuose: mes keliame galvas virš pasitaikančių iššūkių ir beprasmybės ir laukiame Tavęs, tvirtai Tavimi pasitikėdami bei išpažindami, Jog Tu esi Tas, kuriame išsipildo visos viltys ir troškimai, išsisprendžia problemos ir baigiasi ambicijos, pasibaigia intrigos, paskalos ir beprasmiai konfliktai.

 

SKELBIMAI

  • Pradedame Advento laikotarpį. Jo metu ruošiamasi Kalėdoms, vengiama triukšmingų pasilinksminimų, didesnis dėmesys skiriamas artimo meilės darbams, penktadieniais laikomasi pasninko. Per šį laikotarpį svarbu atlikti išpažintį. Advento rekolekcijos mūsų parapijoje  vyks gruodžio 19-20 d.d. Kiekvieną Advento sekmadienį 740val. giedamos „Marijos valandos", 8 val. švenčiamos Rarotų šv. Mišios.
  •  Kalėdaičių galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje arba raštinėje.
  • Netrukus pradėsime švęsti Šventuosius Gailestingumo metus. Ta proga Kauno arkikatedroje bazilikoje gruodžio 13 d. 12 val. bus iškilmingai atidaromos Šventųjų Gailestingumo metų durys. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ kviečia visus tikinčiuosius gausiai dalyvauti šioje iškilmėje.
  • Kviečiame dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį. Parapijos „Caritas" narės platins žvakutes, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius.
  • Ateinantį trečiadienį, 18 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šv. Mišias, po kurių įvyks 2016 m. kalendoriaus ir leidinio "Evangelija kasdien" pristatymas.
  • Ateinantis penktadienis ir šeštadienis skirti Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. M. Marijos Nekaltosios Širdies garbei. Prieš šv. Mišias penktadienį 1730val. vyks Švč. Sakramento adoracija, o šeštadienį - melsimės į Švč. M. Mariją. Šeštadienį po vakaro šv. Mišių susitiksime su Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio nariais.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą. Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", naują maldyno „Magnificat" numerį.
  • Kviečiame prisijungti ir aktyviai dalyvauti parapijos maldos grupėse: *Mamų maldos grupė renkasi antradieniais po 18 val. šv. Mišių, parapijos Katechezės klasėje. *Šeimų bendruomenė "Kanos vestuvės" kviečia šeimas į susitikimus, vykstančius kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 1830val. konferencijų salėje. *Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai, dalyvauti katechumenato programoje. Susitikimai vyksta kiekvieną antradienį 19 val.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 

12.03  Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas

12.04  Šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

12.06  Šv. Mikalojus, vyskupas, Kauno miesto globėjas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas