Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2015 12 20       IV-sis    Advento    sekmadienis                 metai C

 

EVANGELIJA  Lk 1,  39 - 45

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta".

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Lietuva (panašiai ir Latvija bei Lenkija) turi nuostabiai gražų paprotį Kristaus Gimimo (Kalėdų) išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo. Šitaip parodoma, kad mes atsiliepiame į Kristaus trokštą ir dovanotą santarvę ir vienybę tarp žmonių ir Dievo. Kūčių dieną pagal seną tradiciją nevalgome mėsos. Apribodami maisto įvairovę taip prisimename, kad ir Dievas save apriboja tapdamas žmogumi. Advento metu (keturių sekmadienių laikotarpis ruoštis Kalėdoms) iš bažnyčios parsinešame kalėdaitį - neraugintos duonos paplotėlį, žymintį naujumą, tyrumą, nekaltumą. Paliekama didesnė pinigų suma bažnyčioje reiškia ne užmokestį už kalėdaičius, bet yra metinė katalikų parama Bažnyčios veiklai. Kalėdaičiai galėtų būti sudėti ant lėkštės su šienu, užtiestu drobiniu audiniu. Taip būtų paženklinta, kad Kristus, gimdamas Betliejuje, buvo paguldytas į ėdžias. O juk Jis yra, kaip moko Biblija, tas nekaltasis Avinėlis, kuris mūsų nuodėmes naikina.

   Šeimos galva (tėvas, motina ar suaugę ir atsakomybę už šeimą turintys vaikai) vadovauja ir vakarienės maldai. Juk krikščionys niekada nevalgo be maldos. Jie dėkoja Dievui, kad turėdami maisto, kuris užtikrina gyvastį, gali džiaugtis gyvenimu. Maldoje prisimenami ir visi neturintys ką valgyti. Krikščionys yra įsipareigoję mažinti vargą. Todėl Kūčių vakarienei dera pasikviesti vienišus, apleistus žmonės, ypač benamius, kuriems prieš vakarienę derėtų pasiūlyti ir karštą vonią bei švarius drabužius. Tai ypač svarbu jaunosios kartos ugdymui. Vakarienė pradedama Šventojo Rašto skaitymu, malda ir kalėdaičio pasidalijimu. Visi laužia kalėdaičio gabalėlį ir jį valgydami atsiprašo už metų skriaudas (jei tokių buvo), dėkodami už nuveiktus gerus darbus, linkėdami svarbių dalykų gyvenimui, apsikabindami. Tada sėdasi valgyti. Nebūtini tradiciniai dvylika patiekalų. Svarbiausia - neskubus nuoširdus bendravimas prie balta staltiese padengto stalo (visa tai yra tikras iššūkis daugeliui). Juk mes sotūs ne vien maistu, bet ypač tarpusavio bendryste. Prie Kūčių stalo nedera alkoholis. Kai kuriose šeimose įprasta per vakarienę giedoti (tas nuostabias!) Kalėdų giesmes. Užbaigus vakarienę vadovaujantis pakviečia trumpai maldai. Po Kūčių vakarienės šeima eina į bažnyčią dalyvauti „Piemenėlių" šv. Mišiose ir pasveikinti užgimusį Jėzų.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį antradienį 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Prieš šv. Mišias 1130 val. bus kalbamas Rožinis. Šv. Mišias transliuos „Marijos Radijas".
  • Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, Kūčios: laikomasi pasninko, Kūčių stalas ruošiamas be mėsiškų valgių, vakarienės metu dalinamės kalėdaičiu. Piemenėlių šv. Mišios bus švenčiamos 21 val.
  • Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos), šv. Mišios švenčiamos: 8, 10.30 ir 12 val., gruodžio 26 d. - II - oji Kalėdų diena, šv. Mišios švenčiamos: 8, 9, 1030 ir 12 val.
  • Gruodžio 27 d. - Šventosios Šeimos sekmadienis.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą. Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", maldyną „Magnificat" numerį.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 12.21  Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas

12.23  Šv. Jonas Kentietis, kunigas

12.26  Šv. Steponas, pirmasis kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas