Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA  Mk  1,  1 - 8

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, - aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šiandien Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pažvelgti į Joną Krikštytoją, dykumoje garsiai šaukiantį apie būtinybę paruošti ateinančiam Viešpačiui kelią.  „Kas yra negerai?"- klausiame mes: „Ką mes turime tiesinti? Kas manyje ne taip, Viešpatie? Ką reikia ištiesinti visuomenės ir žmonijos gyvenime? Kas neatitinka, Viešpatie, Tavo minties ir sumanymų?" Blogiausia, kad iš tiesų gerai žinome, kas yra ne taip, tačiau šios mintys taip ir nepasiekia mūsų širdies...Parengti Viešpačiui kelią, reiškia: sutvarkyti kelius į savo širdį, pašalinti visas priešiškumo, neapykantos, nenoro atleisti užtvaras; pašalinti visa tai, kas trukdo draugiškai gyventi su kitais: pavydą, įtarumą, nesupratingumą... nustumti akmenis, už kurių nuolat užkliūname: netinkamai panaudojamą laiką, apsileidimus, kai galime padaryti ką nors gero ir nepadarome. Mūsų adventas, skirtas pasitikti ateinantį Viešpatį, tebesitęsia. Mes raginami tiesinti savo sąžinės, savo dvasinio ir žmogiško gyvenimo kelius, nors ir suvokiame, kad tai nėra lengva. Keliai tiesiami ilgai ir sunkiai... Todėl Jonas Krikštytojas ir ragina mus pasitikėti Dievo pagalba. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia,- tvirtina pranašas. Šiuo atveju Šventoji Dvasia reiškia malonę, apgaubiančią jos trokštantį žmogų. Jei tikrai norime susitikti su Dievu, pasirengimas tam susitikimui nebus pernelyg sunkus. Reikia tik mūsų noro ir bent nedidelių pastangų, o pats Viešpats pagelbės ir parems mūsų pastangas taip, kad nė patys nežinosime, iš kur radome jėgų tam darbui. Aišku tik viena: jei nenorėsime, kad Viešpats ateitų, Jo taip ir nesulauksime...

 

 

 

Iškeliavę  pas  Viešpatį...

Praėjusią savaitę iškeliavo pas Viešpatį šie mūsų parapijos bendruomenės nariai: Vanda Štankeraitė, Julija Paulauskienė, Aleksandra Snitkina.  Amžinąjį atilsį duok jiems Viešpatie...

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.08  Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

12.11  Šv. Damazas I, popiežius

12.13  Šv. Liucija, mergelė, kankinė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas