Svetainės medis   Kontaktai  
 

EVANGELIJA  Jn  1,  6 - 8,  19 - 28

Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?" Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!" Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?" Jis atsakė: „Ne!" - „Tai gal tu pranašas?" Jis atsakė: „Ne!" Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?" Jis tarė: „Aš - tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas". Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?" Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, - jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio". Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.

 

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Yra žmonių, sugebančių kitus mokyti to, ko patys dorai neišmano...

Deja, yra ir tokių, kurie mano galį kitiems padėti pažinti Kristų, nors patys Jo nepažįsta. Veikiausiai jiems ir buvo skirtas Jono Krikštytojo priekaištas, išsakytas Judėjos dykumoje: Jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Jono Krikštytojo žodžiai labai gerai tinka ir mums, šių laikų krikščionims, kurie, galbūt, ir sugebėtų pusiau su bėda išlaikyti katekizmo egzaminą, tačiau vargu ar galėtų pasakyti, ką kiekvienam gyvenime reiškia Kristus, kokią įtaką Jis daro mūsų gyvenimui ir pasirinkimams, kiek mūsų pačių elgesys atitinka Evangelijos idealus. Tapti krikščionimi - reiškia pažinti Jėzų Kristų, jo asmenį, mokymą ir gyvenimą. Ar galėčiau kartu su apaštalu Pauliumi tarti: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.

Šiandien girdime Joną primenant pranašo Izaijo raginimą: Taisykite Viešpačiui kelią!

Šiuo Advento metu pranašas kviečia permąstyti savo gyvenimą, taisyti tai - kas buvo sugadinta, įnešti daugiau krikščioniško gyvenimo į savo aplinką, parodyti daugiau meilės savo artimui.

 

 

Iškeliavę  pas  Viešpatį...

 Praėjusią savaitę iškeliavo pas Viešpatį šie mūsų parapijos bendruomenės nariai: Birutė Šidlauskienė, Redutė Kvaselytė, Robertas L. Kumetis. Amžinąjį atilsį duok jiems Viešpatie...

 

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas