Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 13, 1 - 23

 

   Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto.  Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė.  Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio.  Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo.  Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos.  Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimt teriopą, dar kiti trisdešimt teriopą.  Kas turi ausis, teklauso!“Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“  Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota.  Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo“. „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją.  Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio.  Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima.  Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta.  Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.  Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Galime stebėtis tuo evangelijos Sėjėju. Ne vienas gal dar ir pasakytume, kad Jis – nekompetentingiausio darbuotojo pavyzdys. Juk daro nežinia ką. Sėja neparuošęs dirvos. Sėklą tiesiog meta bet kur. Tokia keista aplinkybė mums labai subtiliai atskleidžia Dangaus Karalystės paslaptis. Jas išsiaiškinti mes galime tik bendradarbiaudami su tuo Sėjėju. Taigi, į kokią dirvą kris sėkla ir ar ji duos vaisių – ne tik Sėjėjo, kiek mūsų atsakomybė. Ar įdirbome  tą dirvą, kur kasdien į mus krenta Evangelijos sėkla, ar prižiūrime ją taip, kad ji duotų bent kokį vaisių? O gal ir mūsų širdis aptukusi ir Dievas neturi kitos galimybės prie jos prieiti, kaip tik per, rodos, neekonomišką ir mums labai dažnai protu net neaprėpiamą Dangaus Karalystės paprastumą bei neūkiškumą?

SKELBIMAI

 

  • Bažnyčios vestibiulyje veikia partoda, skirta poeto Bernardo Brazdžionio 110 – osioms gimimo ir 15 – osioms mirties metinėms paminėti. Šią parodą surengti padėjo Maironio lietuvių literatūros muziejus.
  • Liepos  mėn. (dieną patikslinsime) po vakarinių Šv. Mišių konferencijų salėje žiūrėsime filmą apie Palainintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.
  • Liepos 22 dieną melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Šv. Mišias yiesiogiai transliuoti numato Marijos radijas. Aukos skiriamos Marijos radijo misijai paremti.
  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.20 (m) šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys.

07.21 (m) šv. Laurynas  Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

07.22 (F) ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas