Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 9, 2 – 10

 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje.  Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje.  Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi.  Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui“.  Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę.  Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“  Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų.

 Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.  Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

      Evangelijos ištrauka mums kalba apie Jėzaus Atsimainymą. Akimirkai Dievo Sūnaus dieviška tikrovė, besislepianti po žmogiška prigimtimi, buvo lyg išlaisvinta, ir Jėzus pasirodė išoriškai tuo, kuo Jis iš tikro yra – pasaulio šviesa. Tai buvo ramybės ir džiaugsmo aplinka, nes apaštalas Petras negalėjo susilaikyti nepasakęs: „Rabi, gera mums čia būti“. Bet tuo metu juos apgaubė debesis ir pasigirdo balsas: „Šitas mano mylimasis sūnus. Klausykite Jo!“.

Šiais žodžiais Dievas Tėvas atiduoda Jėzų Kristų žmonijai kaip vienintelį Mokytoją. Įsakymas Jo klausyti - tai Dievo meilės išraiška žmogui. Klausyti Jėzaus nėra vien tik pareiga, bet greičiau malonė ir privilegija. Jis yra tiesa: sekdami Jį, mes negalime apsigauti. Jis yra meilė, nes Jis ieško vien tik mūsų laimės.

SKELBIMAI

  • Gavėnios laikotarpiu Bažnyčia ragina vengti triukšmingų pasilinksminimų, penktadieniais laikytis pasninko. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias  apmąstomas gavėnios penktadieniais 17.30 val.,  o sekmadieniais 7.30 val.  giedame Graudžius verksmus.
  • Kovo 1 dieną ketvirtadienį -  mūsų bažnyčioje visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija.
  • Kovo 2 dieną, pirmasis mėnesio penktadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į  Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.
  • Kovo 3 dieną, pirmasis mėnesio šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant Švč. Mergelės Marijos pagalbos. Taip pat šeštadienį minime ŠV. KAZIMIERĄ, PIRMĄJĮ LIETUVOS GLOBĖJĄ.
  • Dirbantieji 2 procentus  gyventojų pajamų mokesčio gali skirti parapijai. Detalesnės informacijos teirautis vestibiulyje arba darbo dienomis parapijos raštinėje.
  • Bažnyčios vestibiulyje kviečiame įsigyti naują žurnalo „Artuma“ numerį, taip pat maldyną „Magnificat“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini:

03.03 Šv. Kazimieras, Pirmasis Lietuvos Globėjas.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas