Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  20, 1 - 9

Tuščias kapas

          Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos.  Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo.  Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį.  Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo.  Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules  ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą.  Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.  Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Viskas prasidėjo tyla, bet nebūtinai viskas tyla baigiasi. Ne, baigiasi gyvenimu. Iš tiesų viskas baigiasi judesiu. Bet negali užmiršti tylos, negali užmiršti Dievo, kuriančio ir atperkančio mus, įsikūnijančio ir gyvenančio. Negali užmiršti Jėzaus tylos, negali užmiršti jo dykumos ir nereikia taip lengvai užmiršti. Gavėnia jau praeitis, bet ji ir mūsų dabartis. Ji ir mūsų dykuma dabar, net ir Velykose.

Tegul skamba „Aleliuja“, tegu skamba šlovės himnai, bet tegu mumyse skamba ir tyla, ir ramybė, be kurių nebus nieko – nei Kalėdų, nei Velykų, nebus paprastų stebuklų ir nebus prisikėlimo šviesos. O jei visa tai yra, jei visa tai sukurta, jei visa tai duota, jei visa tai atėjo iš dangaus kaip malonė, jei Jis iki šio tebėra tarp mūsų, visa tai su tyla, ramybe ir meile.

Tegul būnam mes pasveikinti ir tegul gyvenimo Dievas sukrečia mūsų gyvenimus, teikdamas ramybę, kad sukrėsti gyvenimai pražystų ir duotų vaisių.                     Skaitinį komentuoja br. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM

 

SKELBIMAI

 

·       Balandžio 2 diena – II  Šv. Velykų diena. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos: 8.00, 9.00, 10.30 ir 12.00 val.

·       Balandžio 4 diena – pirmas mėn. trečiadienis meldžiamės už ligonius.

·       Balandžio 6 diena – pirmasis mėn. penktadienis.  Prie išstatyto Šv. Sakramento melsimės į  Švč. Jėzaus Širdį.

·       Balandžio 7 diena – pirmas mėn. šeštadienis. Melsimės  Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

·       Balandžio 8 diena -  Atvelykis - Dievo Gailestingumo sekmadienis. 9 val. Šv. mišiose melsimės už Ateitininkus. Po 10.30 val. (sumos)  Šv. Mišių procesija.

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas