Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA PAGAL JONĄ  20, 19 -31

       Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

       Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

      Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

      Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“

      O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

        Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

       Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.  O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Šių Evangelijos pasakojimų tikslas, regis, labai papras­tas – įtikinti mus, kad Jėzaus Prisikėlimas nebuvo išlaužtas iš piršto, kad Viešpats pateikė pakankamai svarių įrodymų esąs gyvas, kad buvo būrys liudininkų, kurie jį matė ir lie­tė, su juo kalbėjosi ir valgė. Taigi ir mums šiandien, mėginantiems užčiuopti Prisikėlimo tikrovę, belieka nusilenkti Šventojo Rašto liudijimui ir išpažinti Jėzų kaip Dievą, kuris kada nors ir mus prikels iš kapų. Panašia mintimi bai­giasi daugelis Velykų laikotarpio maldų.

Vis dėlto išdrįskime suabejoti tokiu gražiu scenarijum. Ir būtent apaštalas Tomas, liaudyje gavęs „nevierno Tamo­šiaus“ vardą, šiandien palaimina mūsų norą ieškoti kitoniš­ko Velykų tikėjimo. Nesusigundyti svetima patirtimi, ne­priimti svetimų įrodymų, nedangstyti savo abejonių skam­biais šūkiais bei deklaracijomis. Tomas verčiau pasirenka konfliktą su bendruomene ir „netikėlio“ pravardę negu ti­kėjimą, kuris yra lengvas, skaidrus, madingas.

Be galo svarbi ir kita apaštalo Tomo pamoka mums. Kad galėtų įtikėti prisikėlusį Jėzų, jis prašo sau galimybės pa­liesti mokytojo žaizdas. Evangelistas Lukas taip pat supranta, kad vinių dūriai Jėzaus kūne yra didysis Prisikėlimo žen­klas. Neieškokime čia naujų įrodymų, jog apaštalams pasi­rodęs Jėzus buvo iš tiesų gyvas, apčiuopiamas, „tikras“. Žaiz­dos prisikėlusio Jėzaus kūne yra daugiau už apologetikos vingrybes. Evangelijų autoriams, jau pažįstantiems perse­kiojimų ir kitų negandų skonį, Viešpaties kančios žymės spindi Prisikėlimo viltimi. Krikščionių bendruomenė, savo kūne nešiojanti Jėzaus žaizdas, išdrįsta perskaityti jose gy­vybės ir Dievo šlovės pažadą. <...>

SKELBIMAI

·       Šiandien  Dievo Gailestingumo sekmadienis. Po sumos (10.30 val.) Šv. Mišių  Eucharistinė procesija.

·       Balandžio 22 dieną sekmadienį mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. 12.00 val.  Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks arkivyskupas Lionginas Virbalas .

·       Iki gegužės 1 dienos dirbantieji 2 procentus Gyventojų pajamų mokesčio gali pervesti parapija. Detalesnės informacijos galite teirautis darbo dienomis parapijos raštinėje.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.09 (S) VIEŠPATIES APREIŠKIMAS .

04.11 (M) Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys.

04.13 (M)  Šv. Martynas I, popiežius , kankinys.

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas