Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 6, 1- 15

 

 Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero.  Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams.  Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais.  Artėjo žydų šventė Velykos.  Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?“  Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs.  Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį“.  Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė:  „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!“  Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!“ Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų.  Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems; taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo.  Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų“.  Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų.  Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį“.  O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

              Jėzus ima ir naudojasi tuo, kas yra mūsų, naudojasi tuo, ką mes turime. Jis ima net ir tai, ko mumyse kartais būna per mažai. Juk Jis turi galią visa tai perkeisti ir padauginti. Vien mūsų asmeninio veikimo pasekmės nėra tokios vaisingos, kokios jos tampa padedant Jėzui.

Iš šios dienos Gerosios Naujienos sužinome, jog tam, kad apsireikštų Dievo galia ir šlovė, pakanka dviejų žuvų ir penkių kepalėlių duonos, skirtų pamaitinti keliems tūkstančiams žmonių. Na, jei Dievas sugeba patenkinti tokius poreikius, tai Juo tikintis žmogus gali būti ramus ir dėl gerokai kitokių poreikių... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

  • Liepos 29 d. sekmadienį, piligrimų centras kviečia keliauti  į Didžiuosius Kryžių kalno atlaidus.
  • Rugpjūčio 2 d. Porcinkulės atlaidai. Šią dieną visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus. Tam reikia dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Komuniją. Būti be nuodėmės arba atlikti išpažintį. Sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės. Aplankyti katedrą ar parapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. 
  • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame jau dabar užsirašyti raštinėje tuos, kurie ketina dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi. Šių sąrašų reikės tolimesnei registracijai į sektorius.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“,

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

07.30 (m) Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, bažnyčios mokytojas.

07.25 (M) Šv.  Ignacas Lojola, kunigas .

08.01 (M) Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas.

08.02 (m) Šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas .

08.04 (M) Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas