Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 18, 21 - 35

 

 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“. „Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais.  Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu'.  Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą.  Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: 'Atiduok skolą!'  Puolęs ant kelių, draugas maldavo: 'Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu'.  Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą.  Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę.  Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: 'Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!'  Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. 35 Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Vienas aktualiausių žmonijos klausimų: kiek kartų turiu atleisti? Išgirdę jį, ko gero ne vienas iš mūsų imame Petrą tiesiog žmogiškai suprasti. Žmogus išgyveno įtampą. Gal pamatė eilinį kokio artimojo ar pažįstamo „nusikaltimą“. Panašiai, kaip ir daugelis iš mūsų. Kokia turėtų būti įtampas patyrusio žmogaus laikysena, ar gailestingumas gali išsekti? Į šiuos klausimus Jėzus atsako, pateikdamas visiems suprantamą palyginimą. Panašios situacijos turbūt kartojasi ir mūsų dienomis, kai bandome teigti sau ir kitiems, kad nusikalsti gali tik kitas žmogus, patys pamiršdami, jog mūsų skola iš Kūrėjo už viską didesnė. Nerpamirškime to, kad Kūrėjas nuolat mums dovanoja. Ir mes savo aplinkoje mokėkime dovanoti daug mažesnes skolas, lygiuodamiesi ne į septynis kartus, bet į septyniasdešimt septynis...

 

SKELBIMAI

 

·   Tėvelių, kurių vaikai šiemet rengsis Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams, susirinkimai vyks rugsėjo 19 ir 21 dienomis, o kurių vaikai rengsis Sutvirtinimo sakramentui – rugsėjo 28 dieną. Susirinkimų pradžia – 18.30 val.

  • Rugsėjo 22 dieną melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Mišias numato transliuoti Marijos radijas.
  • Ateinantis sekmadienis – Keliautojų ir Vairuotojų diena. Melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse, bus šventinami automobiliai.
  • Nuo ateinančio sekmadienio prieš Sumą vėl bus sakomos trumpos katechezės tikėjimo klausimais.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.19 (m) šv. Januarijus, vyskupas, kankinys.

09.20 (M) šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai.

09.21 (F) ŠV. MATAS, APAŠTALAS.

09.21 (S)  KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE – SAVOSIOS BAŽNYČIOS KONSEKRAVIMO METINĖS

09.23(M) šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas