Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 20, 1- 16a

 

„Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems: 'Eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir, kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!'  Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir devintą valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir taria jiems: 'Ko čia stovite visą dieną be darbo?'  Tie atsako: 'Kad niekas mūsų nepasamdė'. Jis taria jiems: 'Eikite ir jūs į vynuogyną'.  Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui: 'Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais!' 9 Atėję pasamdytieji apie vienuoliktą valandą gavo po denarą.  Prisiartinę pirmieji manė daugiau gausią, bet irgi gavo po denarą.  Imdami jie murmėjo prieš šeimininką  ir sakė: 'Šitie paskutiniai tedirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą'.  Bet jis vienam atsakė: 'Bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu! Argi ne už denarą susiderėjai su manimi?  Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau.  Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu?! Ar todėl šnairuoji, kad aš geras?!'  Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Rodos, Dievo Karalystei tereikia tiek nedaug. Tik miesto aikštės ir viltingų žvilgsnių. Dangiškasis Tėvas nuolat ieško tų, kurie bent valandėlę galėtų padirbėti prie šios Karalystės vartų. O ir atlygis nuostabus – būti su Valdovu. Būti, nepaisant to, kad galbūt teko padirbėti tik vieną valandėlę, gallbūt tik paskubom susiruošėme eiti paskui kviečiantį Šeimininko balsą. Dangaus Karalystė skirta visiems. Džiaukimės, kad yra tiek daug galimybių į ją patekti. Net mums, patiems neverčiausiems vynuogyno darbininkams.

SKELBIMAI

 

·       Tėvelių, kurių vaikai rengsis  Sutvirtinimo sakramentui, susirinkimas vyks  rugsėjo 28 dieną  18.30 val.

·       Tėvelių, kurių vaikai rengiasi Pirmai Komunijai, pirmas Suaugusiųjų sielovados susitikimas spalio 3 dieną 18.30 val.

  • Šiandien Keliautojų ir Vairuotojų diena.Melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse, bus šventinami automobiliai.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiuo metu yra surinkta 1616 eurų. Iki nustatytos sumos, kurią parapija turi pristatyti, dar reikia surinkti 3400 eurų. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
  • Spalio mėnuo skirtas Rožinio maldai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje ar šeimoje pamaldžiai sukalba Rožinio dalį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bendruomeniškai bus kalbamas šiokiadieniais 17.30, o sekmadieniais – prieš 8 val. Šv. Mišias.
  • Ateinantis sekmadienis – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10.30 Šv. Mišių vyks eucharistinė procesija.
  • Rugsėjo 30 dieną po 18.00 val. vakaro Šv. Mišių parapijos šventoriuje bus laiminami gyvūnai.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.26. (m) šv.Kozmas ir Damijonas, kankiniai. Šią dieną Chabarovsko krašte mirė Adelė Dirsytė, pasaulietė, mokytoja, kankinė, kuriai meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintąja.

09.27 (M) šv. Vincentas Paulietis, kunigas.

09.28 (m) šv. Vaclovas, kankinys.

09.28 (m) šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai kankiniai.

09.29 (F) ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS IR RAPOLAS, ARKANGELAI.

09.30 (M) šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas