Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 21, 33 - 43

 

 „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams  ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies.  Bet  vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais.  Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė.  Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“  Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

Tai Viešpaties padaryta

ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žmogus, kaip gimtosios nuodėmės pasekmę, savyje jaučia troškimą viešpatauti. Būti visa ko šeimininkas. Prieš nieką neatskaitingas. Elgtis taip, kaip nori – tarsi viskas būtų jo nuosavybė.

Keista, bet visi bandymai sukurti žemėje rojų, kuriame visi būtų lygūs, laimingi, sotūs, bet be Dievo – baigiasi labai prastai. Ta rojaus pasaka tampa realybės pragaru. Pragaras – vienintelė vieta, kurioje nėra Dievo.

O jei Dievo nėra, tai viskas galima – kažkada sakė Dostojevskis. Todėl ir žmogaus pastangos daryti gera be Dievo ilgainiui tampa blogio šaknimis. Mes, žmonės, esame sužeisti, riboti ir dažnai mūsų supratimas kas yra gera ir bloga yra iškreiptas. Pasaulio tironai buvo vieni iš tų, kurie manė, kad elgiasi teisingai ir nepripažino, kad darė kažką blogo. Dievas tokiu atveju yra kaip atskaitos taškas, pagal kurį galiu vertintinti save, savo mintis, darbus, siekius.

Žiūrint į šios dienos Evangeliją, joje galiu matyti ir save, kaip Dievo vynuogyną. Tą, kurį Dievas sukūrė iš meilės. Tą, kuriuo jisai rūpinasi, saugo. Ir taip pat tą, kurį patikėjo man pačiam. Tačiau tikrasis šeimininkas kiekvieno mūsų buvo ir yra Dievas. Todėl už save pačius esame atsakingi prieš Dievą. Dievas visada mums siunčia pranašus, bet dažnai jų nenorime klausyti, kaip vynuogyno nuomininkai, kurie manė, kad vynuogynas yra tik jų. O ką mes darome su Tėvo mylimiausiuoju Sūnumi, kuris yra Dievo Žodis?                       Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Deimantas Braziulis

 

SKELBIMAI

 

  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
  • Spalio mėnuo skirtas Rožinio maldai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje ar šeimoje pamaldžiai sukalba Rožinio dalį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bendruomeniškai bus kalbamas šiokiadieniais 17.30, o sekmadieniais – prieš 8 val. Šv. Mišias.
  • Marijos radijas kviečia prisidėti prie naujo studijos pastato statybos. Auką galite atnešti darbo dienomis į parapijos raštinę.
  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09 (m) Šv. Dionizas vyskupas, kankinys.

10.11 (m) Šv. Jonas  XXIII, popiežius.

10.14 (m) Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

10. 15 (M) Šv. Jėzaus Teresės Avilietė, bažnyčios mokytoja. Ir Misijų sekmadienis.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas