Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 25, 14 – 30

 

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

„Su dangaus karalyste bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.

Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'. Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!'

Taipogi tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du'. Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!'

Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo'.

Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Turbūt nedaugelyje Evangelijos vietų Viešpats Dievas lyginamas su „kietu“ verslininku, tokiu „kietuoliu“, labai primenančiu šiandienius „naujuosius lietuvius.“ Perskaičius ši tekstą, rodos, jog nekyla abejonių – Evangelija už verslumą, sumanumą. Dievas tik ir žiūri, kaip čia „neprašauti“, kaip susišienauti daugiau – visai kaip kokiame bingo ar tarptautinėse krepšinio varžybose: žinoma su reklamos intarpais, su būtinais įvaizdžių kūrėjų triukais ir šou renginiais... Stop.

Taip tiesiog negali būti. Čia man galvą apsuko televizinės intonacijos ar kokia nors „russkoje radijo – vsio budet chorošo“.

Evangelija skirta visiems laikmečiams ir visiems kraštams, ji ne rinkimų pasakėlė ar komercijos patrauklumo skelbėja. Ji taip (kad net mes, pikto vartotojiško amžiaus vaikai, suprastume) kalba apie dovanos, pasidalijimo būtinybę. Atvirumo apstybę. Atiduok, ką gavai. Tesugrįžta keleriopai daugiau. Tepasiekia dovanotos meilės dividendai ištikimai bei atsidavusiai „kietą“ Šeimininką.

Te dovanos tyru, nepaliaujamu srautu liejas Žemėn – kaip lietus, sniegas, vėjas, ašaros, džiaugsmas. Tegul beribį dosnumą atveria išdalyti, apyvarton paleisti, dešimteriopu pelnu grįžę penki talentai.  (komentuoja kun. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM)

 

SKELBIMAI

  • Lapkričio 22 d 12.00 val. Šv. Mišiose meldžiame Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
  • Lapkričio 23 d.  9.00-18.00 val. mūsų bažnyčioje adoracija.
  • Gruodžio 5 d. 17 val. (9-12 metų vaikams) renginys „ Biblijos nuotykis“.
  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.17 (M) šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.

11.21 (M) Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.

11.22 (M) Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas