Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 16, 19-31.  

  

19 „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. 20 O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. 21 Jis troško numarinti alkį bent trupiniais[i8] nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. 22 Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas.

23 Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. 24 Jis sušuko: 'Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje'. 25 Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. 26 Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus nei iš ten persikelti pas mus'.

27 Tas vėl tarė: 'Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus: 28 aš gi turiu penkis brolius – juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą'. 29 Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!' 30 O anas atsakė: 'Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų'. 31 Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų'“.

 

SKELBIMAI

     

·       Šiandien Keliaujančiųjų ir Vairuojančiųjų diena.

·       Spalio mėnuo Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Taip pat ir Misijų mėnuo.

·        Misijų mėnuo pradedamas spalio 1 dieną 12 val. Šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje.

·       Spalio 1 dieną, antradienį 18.00 val. šv. Mišių metu melsimės prašydami Šv. Antano užtarimo.

·       Spalio 2 dieną, trečiadienį 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už ligonius.

·       Spalio 4 dieną, penktadienį mūsų bažnyčioje visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Vakaro Šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Spalio 5 dieną, šeštadienį vakaro šv. Mišiose meldžiame  Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

·       Spalio 6 dieną, sekmadienį po Sumos Šv. Mišių Eucharistinė procesija.

·       Nuo spalio 1 dienos, 19.00 val. kiekvieną antradienį vyks Sutvirtinimo sakramentui rengimo užsiėmimai (jaunimas nuo 16 metų iki 18 metų) Katecheto Mato tel. nr. pasiteiravimui 864126627.

·       Nuo spalio 2 dienos, kas antrą trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“  Tel. nr. 837311517.

·       Pirmosios Komunijos pamokėlės prasideda nuo rugsėjo 30 dienos. Tel nr. pasiteiravimui 860958980 ir 867469399.

·       Tęsiama rinkliava Kunigų seminarijai.

·        Dėkojame už jūsų aukas. 

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

09.30 (M) Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

10.01 (M) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, bažnyčios mokytoja.

10.02 (M) Šv. Angelai Sargai.

10.04 (M) Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis.

10.05 (M) Šv. Faustina Kovalska, vienuolė.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas