Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 7, 31-37

 

 Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį,  pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efatá!“, tai yra: „Atsiverk!“  Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia.  Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė.  Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Senojo Testamento knygose aprašoma išganymo istorija – lėtas ir kruopštus rengimasis Kristaus atėjimui į pasaulį. Bažnyčia, skaitydama Senąjį Testamentą, apšviesta Šventosios Dvasios nuo pat pradžių daugelyje Rašto vietų įžvelgia užuominas apie Atpirkėjo Motiną.

Marija buvo viena iš Jahvės kukliųjų ir mažutėlių, viena iš Tų, Kurie pasitikėdami vylėsi Dievu ir priėmė Jo išganymą. Dievo pažadas išsipildė per Ją ir Joje, ištikimoje Ziono Dukroje. Melskimės, kad Gailestingumo Tėvas duotų aiškumo ir stiprybės, kad vis labiau persiimtume mūsų išganymo per Kristų Jėzų slėpiniu. Marijos Gimimo šventė teužlieja mus džiaugsmu ir teapdovanoja tvaria ramybe. ...

Dangaus Dievas gali apšviesti jūsų gyvenimo tamsą. Jo Meilės Šviesa perskrodžia mūsų tamsiausios nevilties akimirkas. Jo Šviesa išveda mus iš tamsos. Kai esame prislėgti liūdesio ar palaužti širdgėlos, Dievas mus pakelia. Jis būna šalia, kai mes suklumpame. Mes galime suklupti dėl savo pačių klaidų ar kieno nors kito sprendimo. Nesantarvė šeimoje, despotiškas viršininkas ar draugų išdavystė – visa tai gali mus sugniuždyti. Liga ar skolos mus gali prislėgti, tačiau Dievo Žodis visada teisingas. Pranašas Michėjas šaukia: „Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES galia, VIEŠPATIES, Savo Dievo, galingu Vardu“ (Mch 5, 3). Tačiau „Nedžiūgauk dėl mano nelaimės, mano prieše! Nors ir parpuoliau, vėl atsikelsiu“ (Mch 7, 8). Jo jėgoje jūs galite pakilti ir džiaugtis jau šiandienVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

  • Šiandieną pradedame rinkti aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
  • Atlaidai Šiluvoje rugsėjo 7-15 dienomis.
  • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

·       Rugsėjo 23 d. mėnesį Kaune viešės Popiežius Pranciškus. Kviečiame  registruotis internetu. Nuorodą į elektroninę registraciją galima rasti tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt. Kvietimai į susitikimus – nemokami. Tiems, kurie yra užsiregistravę parapijose ir bendruomenėse, antrą kartą registruotis nereikia . Kas užsiregistravo pakvietimus galite atsiimti raštinėje nuo pirmadienio (darbo dienomis, darbo laiku). Neturintieji galimybės užsiregistruoti internetu į šv. Mišias, ateikite be pakvietimo, visi laukiami.

·       Rugsėjo mėnesio 25 ir 27 dienomis 18.30 val. tėvelių susirinkimas dėl Pirmosios Komunijos pamokėlių. (Pasirinktinai vieną dieną)

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.12(m)  Švč. Mergelės Marijos Vardas.

09.13(M) Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

09.14 (F) Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas.

09.15 (M) Šv. Mergelė Marija Sopulingoji.

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas