Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 2-16

 

 Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną.  Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“  Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.  Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą.  O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį.  Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos,  ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas.  Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!“  Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką.  Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu.  Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.

 Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.  Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.  Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“. 

 Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Jie – jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mk 10, 8), – sako Jėzus apie vyrą ir moterį kuriuos Dievas sukūrė pagal Savo paveikslą ir panašumą. Būtent to­dėl, kad jie yra vyras ir moteris, gyvena turėdami ryšį vienas su kitu vienas kitam save dovanoja ir priima, viena meilė juos sujungia į vieną gyvenimą. Šia prasme santuoka vaizduoja Trejybę – tobulą bendruo­menę, nugalinčią bet kokį vienišumą. Santuoka yra paslaptis, kurią visapusiškai išreiškia tik absoliuti Dievo meilė, per kurią žmogus iš esmės realizuoja save.

Be to, vyro ir moters santykis vaizduoja Dievo ir žmogaus santykį. Dievas yra sužadėtinis žmogaus, savo sužadėtinės, kurią myli amžina meile (Jer 31, 3). Visa Biblija yra ne kas kita, kaip pasakojimas apie neįti­kėtiną Jo meilę, kurios didžiausias išbandymas – Jo mirtis ant Kryžiaus dėl mūsų, Jį atmetusių. Tačiau Jėzus mus išvaduoja iš širdies užkietėjimo. Jame matome ir priimame Dievo meilę mums. Jis duoda mums galimybę gyventi tuo, kas „buvo nuo pradžios“ (1 Jn 1, 1). Meilė arba randa sau lygius, arba tokius padaro.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus mus moko, kaip turėti savyje „druskos“, t. y. jo išminties, kiek tai liečia skirtingumo ir vieningumo santykį tarp vyro ir moters.

Tik Jėzaus mokinys savyje atranda tikrąją žmogaus garbę: būti Dievo partneriu ir mylėti Jį visa širdimi. Jis išgyvena santuoką kaip šios didžios paslapties paveikslą. Skyrybos jam reiškia sudužimą, uosto nepasiekusią meilęVitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 

  • Spalio 14 dieną po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame senjorus į konferencijų salę pabendrauti. (norime steigti senjorų klubą).
  • Spalio mėnesį kviečiame visus kalbėti Rožinį.  Mūsų Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.30 val. darbo dienomis.
  • Nuo spalio mėnesio mūsų Bažnyčioje prasidėjo vaikų rengimas Pirmai Komunijai.  Detali informacija skelbimų lentoje.
  • Nuo spalio mėnesio antradieniais 17.30 val. renkasi norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą.
  • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
  • Renkamos aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.

·        Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.09(m)  Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai kankiniai .

10.11(m) Šv. Jonas XXII, popiežius.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas