Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 17-30

 Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“

 Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas.  Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“.  Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“. 21 Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“.  Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.

Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ 24 Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“.  Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“  Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“.

Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“.  Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus  ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo.

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio Evangelija primena, kad nė vienas pats negalime išsigelbėti. Iš tiesų visi esame tur­tingi, nepasižymintys vaiko neturtingumu, būtinu priimti Karalystę.   Šio nepajėgumo pripažinimas jau yra išganymo pradžia. Konsta­tuoti savo pražūtį iš tikrųjų reiškia patekti į kraštutinį neturtą, kuris būtinas norint priimti tiesą, kad tik Dievas išgelbėja.

Visa yra sukurta mums, kad naudotumės tiek, kiek mums tarnauja, padeda mylėti Dievą ir brolius. Mylime Dievą, pripažindami Jo dova­nas ir Jį šlovindami; mylime brolius dovanodami ir dalydamiesi su jais.

Tačiau nuodėmė mumyse pažadino turėjimo geismą. Daiktai už­ėmė Dievo vietą. Mirties baimė mus skatina juose, o ne Dieve, ieškoti gyvybės užtikrinimo. Jie iš tiesų patenkina mūsų poreikius, tačiau ne tą poreikį, kuriuo esame patys. Mums Jėzus yra Viešpats, kurį turime mylėti visa širdimi (Mk 12, 30)...Vitas Kaknevičius

 

                                               SKELBIMAI

 

  • Spalio 28 dieną, sekmadienį švęsime mūsų   parapijos 20 metų jubiliejų. Pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val., jas aukos: arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kun. Jonas Stankevičius.
  • Spalio mėnesį kviečiame visus kalbėti Rožinį.  Mūsų Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.30 val. darbo dienomis.
  • Nuo spalio mėnesio mūsų Bažnyčioje prasidėjo vaikų rengimas Pirmai Komunijai.  Detali informacija skelbimų lentoje.
  • Nuo spalio mėnesio antradieniais 17.30 val. renkasi norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą.
  • Spalio  17 dieną, trečiadienį 19.00 val. Suaugusiųjų sielovados „Alfa“ kurso pirmasis susitikimas.
  • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
  • Renkamos aukas Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

10.15(M)  Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė ir Bažnyčios mokytoja.

10.16(m) Šv. Jadvyga, vienuolė.

10.17(M) Šv. Ignotas Antiochietis , vyskupas, kankinys.

10.18(F) Šv. Lukas, Evangelistas.

10.19(m) Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, kankiniai.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas