Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 10, 46-52

 

 Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus) sėdėjo prie kelio.  Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“  Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“  Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Drąsos! Kelkis, jis tave šaukia“.  Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus.  Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“  Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Morkaus Evangelijos pasakojimas prasideda keistai: „Taip jie ateina į Jerichą“ (Mk 10, 46). Kitas sakinys: „Iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho...“ (Mk 10, 46). Šis sakinys neparodo Jėzaus tarnystės šiame mieste. Iš kito sakinio atrodo, jog Jėzus buvo įžengęs į Jerichą vien tam, kad po to iš jo išeitų.

Vienas būdingų šios Morkaus temos ženklų – dažnai vaizduojama staigumo ir netikėtumo aplinka. Pavyzdžiui, pasakojime apie Simono uošvės pagydymą sakoma, jog Jėzus „iškart“ nuėjo į Simono ir Andriejaus namus, o mokiniai „tuojau“ pasakė jam apie Simono uošvės ligą (žr. Mk 1, 29-31). Čia Morkus perteikia skubos atmosferą: Dangaus Karalystė čia pat! Atsižvelgdami į tokį pasakojimų ritmą galime suprasti, jog evangelisto visiškai netrikdė tai, jog Jėzus tik įžengia į Jerichą ir išeina iš jo. Tačiau Morkui vis dėlto svarbu paminėti Jerichą. Tai dar vienas Dangaus Karalystės galybės įrodymas. (8).

Pats pasakojimas taip pat dvelkia skubėjimu. Aklasis primygtinai šaukia Jėzų. Nebodamas minios jis „dar garsiau šaukė“ (Mk 10, 48), pašauktas Jėzaus jis, „nusimetęs apsiaustą, pašoko“ (Mk 10, 50). Galiausiai po Jėzaus žodžių Bartimiejus „tuoj pat“ (Mk 10, 52) praregi. (8).

Pirmiausia tai tikėjimas, jog tasai, į kurį kreipiamasi, yra pakankamai galingas įvykdyti prašymą. Elgeta kreipiasi į Jėzų kaip į Dovydo Sūnų. Tai aiškus tikėjimo visagaliu Mesiju išpažinimas. Karališkoji galybė pasirodo kaip gailestis prašančiajam. Tam būtinas pasitikėjimas: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ (Mk 10, 48). (8).

Jis nepaiso bandančių jį sulaikyti ir tik garsiau šaukia: pasigailėk manęs! Elgetos atkaklumas apvainikuojamas sėkme. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad minioje Bartimiejus turėjo ir jį drąsinusių užtarėjų: „Drąsos! Kelkis, Jis tave šaukia“. Šis maldos pavyzdys ir mus drąsina šauktis Marijos, angelų ir šventųjų – Dievo bičiulių užtarimo. (8)...

Bartimiejaus atkaklumas mus moko ieškoti, belsti, prašyti ir nepasiduoti - ir tuomet, kai esame bėdų, sunkumų tamsumoje, kaip kad Jericho neregys. Kai pasaulis ir aplinka nori mus nutildyti, turime nepaliaujamai melsti: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Nes Dievas visada tiesia pagalbos ranką mums ir visada yra šalia.

Vitas Kaknevičius

                                               SKELBIMAI

 

  • Šį sekmadienį švenčiame mūsų   parapijos 20 metų jubiliejų. 12.00-tos val. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kun. Jonas Stankevičius. Pasibaigus Šv. Mišioms koncertuos Liveta ir Pertas Kazlauskai. Po koncerto agapė.
  • Lapkričio 1 dieną Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00  val. (po 18.00 val. Šv. Mišių tradicinė Vėlinių procesija).
  • Lapkričio 2 dieną Šv. Mišios bus aukojamos: 8.00; 9.00; 10.30; 18.00  val.
  • Lapkričio 3 dieną šeštadienį 16 val. kun. Vito Kaknevičiaus poezijos popietė.
  • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.
  • Lietuvos Caritas kviečia padėti nuo potvynio nukentėjusiems Indijos žmonėms, vestibiulyje padėta aukų dėžutė su Carito ženklu.

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.01 (S)  VISI ŠVENTIEJI.

11.02 (S)  MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas