Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  18, 21-35.

 

21 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ 22 Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau ­ iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.

23 Todėl dangaus karalystė panaši į karalių, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. 24 Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. 25 Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. 26 Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš viską atiduosiu.’ 27 Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. 28 Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: ‘Atiduok skolą!’ 29 Puolęs ant kelių, draugas maldavo: ‘Turėk man kantrybės! Aš tau viską atiduosiu.’ 30 Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. 31 Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. 32 Tuomet, pasišaukęs jį, valdovas tarė: ‘Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau nes mane maldavai. 33 Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ 34 Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. 35 Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui.“

 MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Kaip mes reaguojame, kai kas nors mums prasiskolina ir negrąžina? Ar išgyvename pyktį, murmame? Tai nebūtinai yra pinigai, mus gali užgauti kitų žodžiai, veiksmai ir kt. Kaip reaguojame? Atminkime paskutinius žodžius: „Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jei iš tikros širdies neatleisite vieni kitiems.“ Kitaip sakant: atleisk visiškai, iš širdies ir pamiršk, kaip tai daro Dievas. Jėzus kalbėjo vienai sielai: „Ką atleidau, aš pamiršau.“ Tebus tokia mūsų reakcija ir toks mūsų gyvenimas: iš širdies atleisti ir pamiršti. Gyvenimas pateikia daugybę sunkių patyrimų ir skausmo. Neškime visa tai Viešpačiui ir prašykime malonės atleisti ir pamiršti kaip Jėzus. Kai einame išpažinties, Jis kiekvieną kartą besąlygiškai mums atleidžia, niekuomet nesako: „Ką – ir vėl tu čia?“ Ne, Jo mylinti širdis atleidžia ir pamiršta, idant patirtume Jo mylinčio gailestingumo jėgą..... Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Rugsėjo 7-15 d. Šiluvos Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Taip pat minime kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100 gimimo metinės.

·       Rugsėjo 13 dieną sekmadienį rinkliava Šventos Žemės bažnyčioms paremti.

·       Jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui pamokėlės  prasideda nuo rugsėjo 15 dienos (kiekvieną antradienį) 17.00 val. bažnyčios konferencijų salėje. Registracija internetu info@dainavosparapija.lt arba pirmame susitikime.

·       Pirmos Komunijos registracija vyksta mokyklose Tamo dienyne internetu.

·       Spalio 1 dieną 18.30 val. startuoja Suaugusiųjų sielovados Alfa programa.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

Bažnyčia mini:

      09.14 (F) – ŠVENTO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS.

      09.15  (M) – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI.

     09.16 (M) – Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas vyskupas, kankiniai.

 


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas