Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  22, 34-40.

 

34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą,[i6] visa širdimi, visa siela ir visu protu. 38 Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. 39 Antrasis – panašus[i7] į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. 40 Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

               „Mylėti Dievą visu savimi, tai mylėti gyvenimą visu savimi. Nesidalyti ir nesiskaityti, kaip kokiai amebai, neveidmainiauti prie tam tikros žmonių grupės, bet likti krikščioniu visomis gyvenimo aplinkybėmis, ir tada, kai esu bendraminčių būryje, ir tada, kai esu priešiškai nusiteikusių draugijoje. Ramiai, bet drąsiai išpažinti savo tikėjimą, nebijant tapti nepopuliariam. Atvirkščiai. Kartą teko girdėti liudijimą, kai vienas senyvas vyras dalinosi mintimis apie savo netikintį ir tikinčiųjų nemėgstantį darbdavį. Išeinant į pensiją darbdavys visų kolegų akivaizdoje jam tarė tokius žodžius: „Manęs nežavėjo tavo išpažįstamas tikėjimas, tačiau mane žavėjo tavo rami laikysena, dažnai nieko nesakant, bet visada elgiantis pagal tikėjimą. Tai man buvo didžiulis turtas – matyti neveidmainiaujantį kataliką.“

Didysis įsakymas – tai nepadalyta širdis, nesuskaidytas žmogus, kuris myli Dievą ir žmones. Myliu ir tikiu visas. ...                 Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

·       Lapkričio 1 dieną, ateinantį sekmadienį Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišių tvarka: 8.00; 9.00; 10.30; 12.00 ir 18.00 val. Po vakarinių Šv. Mišių Vėlinių procesija.

·       Lapkričio 2 dieną, pirmadienį Mirusiųjų Minėjimo Diena (Vėlinės) Šv. Mišių tvarka: 9.00; 10.00; 18.00 val.

·        Lapkričio 4 dieną, pirmas mėn. trečiadienis. Vakarinėse mišiose melsimės už ligonius.

·       Lapkričio 6 dieną, pirmas mėn. penktadienis. Po ryto Šv. Mišių visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Vakarinėse Šv. Mišiose meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

·       Lapkričio 7 dieną, pirmas mėn. šeštadienis. Vakaro Šv. Mišiose meldžiame Švč. Mergelės užtarimo.

·       Lapkričio 14-22  dienomis Vilniuje Aušros vartų šventovėje atlaidai.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      11.04  (m) – Šv. Karolis Baromiejus, vyskupas .

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas