Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA  Jn  2,  13- 25

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!" Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?" Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!" Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!" Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.

 

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 

Pasakojimas apie prekiautojus, kuriuos Kristus išvarė iš šventyklos, gali kelti mums savotišką pasitenkinimą: gerai, kad tiems prekeiviams buvo parodyta, kad jų elgesys nesuderinamas su šventovės kilnumu. Tikriausiai nepagalvojame apie šio Išganytojo poelgio pasekmes. Derėtų pagalvoti apie tai, kad tuos tikėjimo priešus jis rado pačioje šventykloje, todėl, ko gero, teks su nepasitenkinimu tvirtai sučiaupti lūpas: didžiausių krikščionybės priešų taip pat reikia ieškoti ne išorėje, bet pačioje Bažnyčioje. Nereikia savęs guosti iliuzijomis: pavojus Bažnyčiai ateina ne iš išorės, bet iš vidaus, iš mūsų pačių. Išorės priešai, galiausiai, pasitarnauja Bažnyčiai: ji budi, stiprina savo jėgas, nors ir nustumta į katakombas, ji puoselėja savo tikinčiųjų ištvermę, ji tikrai tampa verta pagarbos ir, pagaliau, jaučia, kad iš tiesų yra globojama iš aukštybių, nes išsipildo Jėzaus žodžiai: Pragaro vartai jos nenugalės… Tačiau susidūrusi su priešais, slypinčiais jos viduje, Bažnyčia yra silpna, beveik bejėgė. Vidaus priešai – tai drauge ir patys Bažnyčios nariai, todėl jie niekuomet nesistengia atskleisti savo blogybių, bet ir toliau uoliai kyla prieš visą pasaulį. Juos įveikti gali tik šventieji ir… Kristaus rimbas. Šią nemalonią situaciją labai gražiai nusako Europą iš tolimosios Indijos pasiekę žodžiais: Kokia nuostabi būtų krikščionybė, jei… nebūtų krikščionių. Panašiai kalba ir katalikai: Mūsų tikėjimas yra labai teisingas, tačiau mes jo taip neteisingai laikomės… Todėl šio sekmadienio mintys krypsta į mus, krikščionis. Jėzaus poelgis – tai priminimas, kad ir mes galime būti šventovės priešais, jos niekintojais. Mūsų vidutiniškumas, sugebėjimas sumenkinti savo tikėjimą iki “protingų reikalavimų”, kurie iš tikrųjų reiškia baimę ir suktumą, nuolatinės pastangos nesiekti tiek daug, kaip to reikalauja Kristus, poelgiai, kuriais laikas nuo laiko paneigiame kai kuriuos tikėjimo išpažinimo straipsnius, abejonės ir neryžtingumas, nenoras suvokti savo gyvenimo, žvelgiant į paskutinius dalykus, įsivaizdavimas, kad religija gali būti savotiška apsauga gyvenimo pabaigoje, pasmerkimas, kurį dalijame kitiems, kryžiaus baimė,- visa tai mūsų ginklai, atkreipti į Šventovę. Gavėnia kaip tik ir yra tas laikas, kai tikintiesiems primenama būtinybė įvertinti save ir suvokti, kas mums iš tiesų yra brangu, bei parodyti ryžtą pakeisti situaciją. Gal geriau jausti Kristaus meilės įspėjimus ir pakilti, įkvepiant gaivaus oro, negu vaizduoti nekaltą ir teisų krikščionį, kuriame iš tiesų slypi suvargusi siela ir plaka išdaviko širdis.

 

 

 

Iškeliavę  pas  Viešpatį...

Praėjusią savaitę iškeliavo pas Viešpatį šie mūsų parapijos bendruomenės nariai: Vanda Tūbienė, Jonas Urbonas, Vytautas Orincevičius, Raimonda Markevičienė. Amžinąjį atilsį duok jiems Viešpatie...

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.19  Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas