Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA  Mt  28,  16- 20

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

 

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šventasis Raštas pažįsta tik Sandoros Dievą, sukūrusį pasaulį, kad ant visų kūrinių išlietų savo meilę, ir išsirinkusį tautą, kad su ja sudarytų sužadėtuvių sutartį, padarytų ją palaiminimu visoms tautoms ir per tai išugdytų didžiąją visos žmonijos šeimą. Tokį Dievą Naujajame Testamente galutinai apreiškė Jėzus. Jis mums parodė mylinčio Dievo veidą: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų" (Jn 3, 16). Pats Išganytojas yra sakęs, kad Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka Jame. Išganytojas ne vieną kartą yra pasakęs, kad Jis ir Tėvas yra viena? Jei tai tikime, galime pamėginti įsigilinti į tai, ką Išganytojas yra pasakęs apie Dievą. Jis, kurį mes vadiname „Viešpačiu", tai yra, Dievu, gali kalbėti apie Dievą ir atskleisti Dievo būties gelmę. Jėzus sako, kad Dievas yra Trejybė, kad jeigu mes išoriškai ir suvokiame, kad Dievas yra vienas, toji vienybė - tai Tėvo ir Sūnaus bendrystės Šventojoje Dvasioje vaisius. Šie asmenys yra tiek nukreipti vienas į kitą, kad iš tiesų yra Viena. Vien tik Jėzus galėjo įeiti į Dievo būties gelmę, tik Jis, pats būdamas Dievas, galėjo atskleisti mums vidinį džiaugsmą, vidinę Dievo bendrystę. Jėzus mums apreiškė, kad žmogus savo esme yra „sūnus" arba „dukra", kūrinys, gyvenantis palaikydamas santykį su Dievu Tėvu ir per tai su visais savo broliais ir seserimis. Žmogus save įgyvendina ne siekdamas absoliučios autonomijos, pasiduodamas iliuzijai, jog yra Dievas, bet priešingai - pripažindamas, jog yra vaikas, atviras kūrinys, besistiebiantis į Dievą ir ranką tiesiantis savo broliams bei seserims, kurių veiduose atranda visų Tėvo paveikslą. Bažnyčios mokymas, susiformavęs iš tokio požiūrio į Dievą ir žmogų, kviečia rinktis Dievo primatą: visas žmogaus gyvenimas ir darbas priklauso nuo pirmosios vietos užleidimo Dievui, ne Dievui bendrąja prasme, bet vardą ir veidą turinčiam Viešpačiui, Sandoros Dievui, išvedusiam tautą iš Egipto vergijos, prikėlusiam Kristų iš numirusių ir trokštančiam vesti žmoniją į taikos ir teisingumo paženklintą laisvę.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.09  Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

06.11  Šv Barnabas, apaštalas

06.13  Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas