Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA  Mk 4, 35 - 41

Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!" Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?" Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!" Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!" Juos pagavo didi baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Praėjusį penktadienį, švenčiant Švč. Jėzaus Širdies šventę popiežius Benediktas XVI -sis paskelbė Kunigų metus. Kunigų metais bus siekiama visų kunigų dvasinio atsinaujinimo, idant jie būtų pajėgūs uoliau ir veiksmingiau liudyti Evangeliją dabartiniam pasauliui, - sakoma popiežiaus Benedikto XVI laiške, adresuotame visiems broliams kunigams. Kunigų metais bus pažymėtos šv. Jono Vianėjaus „gimimo dangui" 150-osios metinės. Klebonų dangiškuoju globėju paskelbtas Arso klebonas šventasis kunigas Jonas Marija Vianėjus mirė 1859 m. rugpjūčio 4 d. Kunigų metų atidarymo proga paskelbtame laiške popiežius rašo, jog kunigai yra nepaprasta dovana ne tik Bažnyčiai, bet visam pasauliui. Kupini meilės jie uoliai vykdo savo apaštališkąsias pareigas, negailėdami jėgų tarnauja Dievui ir artimui. Dažnai jų triūsas lieka nepastebėtas ir neįvertintas. Dažnai jų veikla susiduria su pasipriešinimu, o kartais kunigai sumoka ir kraujo kainą. Popiežiaus laiške paminėti ir tie atvejai, kai Bažnyčiai tenka kentėti dėl savo kunigų neištikimybės. Daugiausia vietos popiežiaus laiške skirta pačiam šv. Jonui Vianėjui. Ragindamas visus pasaulio kunigus sekti šio savo šventojo konfratro, kunigo pagal Dievo širdį pavyzdžiu, popiežius pamini svarbiausius šventojo Arso klebono asmenybės ir charizmos bruožus. Popiežiaus laiške paminėta taip pat uoli karitatyvinė veikla, kurią šventasis Arso klebonas buvo plačiai išvystęs savo vadovautoje bendruomenėje. Popiežiaus laiške paminėta taip pat darnių kunigų tarpusavio santykių ir sutarimo su savo vyskupais svarba. Paminėti ypač pastaraisiais dešimtmečiais Bažnyčioje gimę nauji charizminiai judėjimai ir kunigų pareiga su jais sklandžiai bendradarbiauti siekiant visiems bendro tikslo. Paminėtas brandus ir atsakingas celibato priėmimas bei visų pirma vienuoliams skirtų, tačiau ir kunigams labai aktualių evangelinių neturto, klusnumo ir skaistumo patarimų svarba. Galiausiai laiške popiežius cituoja savo pirmtaką Paulių VI, kuris kalbėdama apie kunigo tarnystę dabartiniame pasaulyje yra pasakęs: „Šiuolaikinis žmogus mieliau klauso ne mokytojų, bet liudytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra ir liudytojai".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.22  Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas; šv. Jonas Fišeris, vyskupas ir Tomas Moras, kankiniai

06.24  Šv. Jono Krikštytojo gimimas

06.27  Šv. Kirilas Alkesandrietis

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas