Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA  Jn  6,  24 - 35

Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?" O Jėzus prabilo į juos: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas - Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs". Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?" Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė". Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus". Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę". Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!" Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Italijoje, Umbrijos vyskupijoje, kalnuotoje vietovėje, yra įsikūręs Asyžius. Tai miestas, kuriame apaštalavo ir mirė šv. Pranciškus, čia tebestovi mažutė Porciunkulės (lietuviškai - dalelė) bažnytėlė, statyta VI a. Nuo pat šios bažnytėlės pastatymo prie jos gyveno vienuoliai benediktinai, bet 1175 m. jie pradėjusią griūti bažnytėlę apleido. Pajutęs pašaukimą tarnauti Dievui ir vargšams, 1209 m. šią bažnytėlę savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Čia jis priėmė pirmuosius savo brolius pranciškonus, čia jis 1226m. spalio4d. ir mirė. Turbūt esame girdėję apie Porciunkulės atlaidus - nuodėmių atleidimo šventę, - kuri turi šv. Pranciškaus laikus menančią istoriją. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad visi tikintieji, atlikę išpažintį, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Iš pradžių jie buvo suteikti tik kartą per metus, Marijos Angelų karalienės šventės dieną, rugpjūčio 2-ąją. Vėliau tą dieną visuotinius atlaidus tikintieji galėjo pelnyti visose pranciškonų bažnyčiose. Dabar Porciunkulės atlaidus rugpjūčio 2 d. tikintieji gali gauti bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje.


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.04  Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas

08.05  Švč. Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė)

08.06  Kristaus Atsimainymas

08.07  Šv. Sikstas II, popiežius, kankinys ir jo draugai, kankiniai; Šv. Kajetonas, kunigas

08.08  Šv. Domininkas, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas