Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA  Mk  7,  31 - 37

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efatá!", tai yra: „Atsiverk!" Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Egzistuoja dar viena negalia, kuri kamuoja mus: tapome nebegirdintys ir Dievo atžvilgiu. Jo tiesiog nebegalime girdėti - mūsų ausys pilnos kitokių garsų. Tai, kas apie jį sakoma, atrodo nemoksliška ir nebetinkama mūsų laikams. Tapę nebegirdintys ar net kurti Dievo atžvilgiu, prarandame ir gebėjimą jį išgirsti, su juo kalbėtis, į jį kreiptis. Taip imame stokoti krikščioniškojo suvokimo. Evangelistas Morkus Jėzaus ištartu aramėjišku žodžiu „efata" - „atsiverk" tiesiogiai kviečia mus išgirsti Dievo žodį ir jį priimti į savo gyvenimą. Krikšto apeigų pabaigoje yra prašoma: „Viešpats Jėzus Kristus, kuris padaro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba, tepadeda tau, kad nebūtum kurčias(-ia) Dievo žodžiui ir nebylys(-ė) jį garbinti". Vadinasi, per mūsų Krikštą Jėzus mus lygiai taip pat palytėjo ir ištarė: „efata" - „atsiverk", kad padarytų mus gebančius girdėti Dievą ir taip vėl padovanotų sugebėjimą kalbėtis su Dievu. Pakrikštytojo kelias turi tapti augimo procesu, kai bręstama gyvenimui su Dievu ir išmokstama krikščioniškai žvelgti į žmones bei kūriniją. „Dievui nėra būtinos nei kojos, nei rankos, nei kiti kūno nariai. Jam reikia tik mūsų ausų", - sakė Martynas Liuteris († 1546). Ausys pasirengusios priimti Dievo žodį tam, kad atsivertų tikėjimui: „Tikėjimas - iš klausymo" Visa Izraelio tautos istorija yra paženklinta žodžio ir klausymosi: ne dviejų atskirtų veikimų, bet vienos tikrovės, vieno veiksmo, nes „kalbėti ir klausytis yra tik vienas dalykas", - sakė Emanuelis Levinas († 1995). Štai kodėl kvietimas, kuris nuskamba Biblijoje, yra pirmasis ir tikrasis įstatymas: „Klausykis, Izraeli!" (Įst 6, 4). Nusiteikimas klausytis yra esminė nestabmeldiška tikėjimo sąlyga.  (Rom 10, 17). Dekapolyje (triukšmingo didmiesčio simbolis, nes išvertus iš graikų kalbos reiškia „dešimt miestų") kurčnebylis negali girdėti Jėzaus žodžių ir pradėti tikėjimo kelio. Tad prieš suteikdamas jam kalbą ir klausą, Jėzus pasitraukia su juo į nuošalią vietą ir tyloje prabyla į jį jam suprantama kalba - gestų kalba: paliečia jo liežuvį ir ausis. Taip yra atstatoma bendrystė, asmeninis santykis. Ir pirmasis žodis, kurį kurčnebylis gali išgirsti, yra būtent išganymo žodis „Efata!" - „Atsiverk!".


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.08  Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

09.09  Šv. Petras Klaveras, kunigas

09.12  Švč. M. Marijos Vardas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas