Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA  Mk  9,  38 - 43. 45. 47 - 48

Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis". Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio". „Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, - nusikirsk ją! Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį". Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, - nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, - išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.

 

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kažkas, nepriklausantis bendruomenei, išvarinėja demonus Jėzaus vardu. Apaštalas Jonas mato ir draudžia: „Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis". Bendruomenės vardu jis nesutinka, jog kitas galėtų daryti gerą darbą. Jis mano, kad būdamas apaštalu, gali monopolizuoti Jėzų, ir dėl to nori uždrausti, kad kiti, darydami gera, nenaudotų Jėzaus vardo. Čia glūdi uždaras ir senas „išrinktosios tautos" mąstymas. Jėzus atsako: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!" Niekur kitur Evangelijoje neaptiksime tokio gilaus ekumeninio atsakymo, kaip šiuose Jėzaus žodžiuose. Jėzui svarbiausia ne tai, ar žmogus yra bendruomenės narys, bet - ar jis daro gėrį, kurį bendruomenė turi atlikti. Jėzaus atsakymas sugeba keisti istorijos eigą: kas daro gera, kas paduoda stiklinę vandens, tas yra už mus. Galima eiti Kristaus keliu, nepriklausant dvylikai apaštalų. Galima būti Dievo žmonėmis, nebūnant Bažnyčios žmonėmis, nes Dievo Karalystė yra didesnė už Bažnyčią. Kiek žmonių yra Kristaus, ir galbūt jie to net nežino (žr. Mt 25, 34-40). Jie kovoja prieš demonus, neteisybę, vulgarumą, smurtą. Jie sugeba duoti gyvenimą, ateitį, laisvę vienam žmogui, šeimai, šimtams brolių ir sesių. Didysis gyvenimo stebuklas - su meile ir užuojauta įsiklausyti į pasaulį. Juk visa tai, kas svarbu žmonijai, svarbu ir man. „Jeigu tavo akis, ranka, koja gundo tave ir piktina kitą, tai pašalink juos...". Radikali, semitams būdinga simbolių kalba, kuri mums primena reikalo rimtumą, nes iš tikro įmanoma apvilti gyvenimą. Ji nurodo kiekvienam jo asmeninę atsakomybę: „tavo akis, tavo ranka...", vadinasi, „tu pats esi sau pavojus". Klaida ne visada yra kitų: Bažnyčios, visuomenės ar šeimos. Tik silpnadvasiams klaida yra visada kitur. Blogio sprendimas nėra nukirsta ranka, bet - perkeista ranka, kuri ištiesia šalto vandens stiklinę net ir nepažįstamam - „ne mūsiškiui" - žmogui. Fizinis rankos (kojos, akies) sužalojimas neišlaisvina mūsų iš senojo mąstymo ir piktų minčių, kylančių iš mūsų vidaus ir vedančių mus į nuodėmę (žr. Mk 7, 21-23). Tik savo širdies gelmėse, su Jėzaus vardu, mes galime ir turime drąsiai išrauti blogį su šaknimis, atlikti giluminę amputaciją, kuri dažnai yra daug skausmingesnė, negu kojos ar akies praradimas.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.28  Šv. Vaclovas, kankinys

09.29  Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai

09.30  Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas

10.01  Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja

10.02  Šv. Angelai Sargai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas