Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2010 02 21  I-sis    Gavėnios   sekmadienis  metai C

 

EVANGELIJA  Lk  4,  1 - 13

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo alkanas. Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona". Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!" Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo". O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar: Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį". Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo!" Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Bendrojoje trečiadienio audiencijoje, kuri sutapo su Pelenų trečiadieniu, pirmąja Gavėnios diena, popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie Gavėnios kelią, kuris tęsiasi 40 dienų ir atveda iki Velykų džiaugsmo. Šiame dvasiniame kelyje, - sakė Šventasis Tėvas, - nesame vieni, nes Bažnyčia nuo pat pradžių mus lydi ir mus palaiko su Dievo Žodžiu, savyje turinčio dvasinio gyvenimo programą ir atgailos įpareigojimą, ir su sakramentų malone. Apaštalo Pauliaus žodžiai suteikia mums nuorodą. Rašo apaštalas: Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!". Iš tiesų, krikščioniško gyvenimo vizijoje kiekviena akimirka yra palanki ir kiekviena diena yra išganymo diena, tačiau Gavėnios laiku šie žodžiai Bažnyčios liturgijoje skamba ypač reikšmingai. Kad keturiasdešimt pasiruošimo Velykoms dienų yra palankus ir malonės laikas, galime suprasti iš barstymo pelenais apeigų metu sakomų kvietimų: „atsiverskite ir tikėkite Evangelija". Atsiversti reiškia keisti kryptį gyvenimo kelyje. Ne šiek tiek pasukti, bet visiškai pakeisti kryptį. Su atsivertimu pasukama į krikščioniškas gyvenimo aukštumas, pasitikint gyvąja ir asmenine Evangelija, kuri yra pats Kristus. Jis yra kelias, kuriuo visi kviečiami eiti, kuriame mes įtraukiami į bendrystę su gyvu ir konkrečius Jėzaus asmeniu. Norint būti šioje bendrystėje, reikia pereiti dykumą, tikėjimo išbandymą. Ne vieniems, bet su Jėzumi, kuris pirmas, kaip ir visada, jau tai padarė ir laimėjo kovą prieš blogio dvasią. Tokia yra prasmė Gavėnios, liturginio laiko, kuris kasmet mus kviečia atnaujinti pasirinkimą sekti Kristumi Jo nuolankumo keliu ir dalyvauti Jo pergalėje prieš nuodėmę ir mirtį.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 

02.22  Šv. Apaštalo Petro Sostas

02.23  Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas