Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2010 04 18            III - sis              Velykų sekmadienis                  metai C

 

EVANGELIJA  Jn 21, 1 - 19

Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti". Jie pasisiūlė: „Ir mes einame su tavimi". Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti?" Tie atsakė: „Ne". Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite". Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!" Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, - mat buvo neapsirengęs, - ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto - maždaug už dviejų šimtų mastų - ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį, ir duonos. Jėzus tarė: „Atneškite ką tik pagautų žuvų". Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt tris. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!" Ir nė vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?", nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie?" Tas atsakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu". Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avinėlius". Ir antrą kartą Jėzus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?" Tas atsiliepė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu". Jėzus jam pasakė: „Ganyk mano aveles". Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?" Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?" ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu". Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis. Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, - kitas tave perjuos ir ves, kur nenori". Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui mane!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Po papiktinančios kryžiaus mirties mokiniai sugrįžo į savo tėviškę prie savo žvejybos darbų, t. y. prie tos veiklos, kurią vykdė prieš susitikdami Jėzų. Jie sugrįžo į prieš tai buvusį gyvenimą. Tai leidžia pajusti pasimetimo ir nesėkmės nuotaiką, įsismelkusią į jų bendruomenę. Mokiniams buvo sunku suvokti tai, kas buvo įvykę Velykose. Atpažinus Kristų, Petras apibendrina naują bendruomenės nusiteikimą: persijuosia palaidinę ir šoka į ežerą. Petras tai daro vienas, nes jaučia pareigą susitaikyti su Jėzumi nes tris kartus jo išsigynė. „Eikite šen pusryčių!". Pradedant šiuo eucharistiniu ženklu niekas nebeklausia: „Kas tu esi?", nes žino, kad jis yra Viešpats. Čia nutyla klausimai, nes patyrus Kristaus prisikėlimą nieko nebeklausinėjama. Tai - nuoroda į naują prisikėlimo tikrovę. Be tikėjimo į Kristaus prisikėlimą bendruomenės veikla yra bergždžia, tikėjimas yra beprasmis.


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

04.21  Šv. Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

04.23  Šv. Jurgis, kankinys

04.24  Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vienuolis, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas