Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

2010 06 27               XIII- sis        eilinis        sekmadienis               metai C

 

 

EVANGELIJA  Lk 9, 51 – 62

Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“ Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas prašė: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jis atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“. Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kodėl Evangelijoje Jonui Krikštytojui suteikta tokia svarbi vieta? Naujajame Testamente jis paminėtas devyniasdešimt kartų, ir jį pralenkia tik Jėzus, Paulius ir Petras. Greičiausiai tai lemia Jono, kaip „Evangelijos pradžios“, vaidmuo. Naudodamasis šia formuluote, kiekvienas evangelistas išplėtojo savitą požiūrį į Jono misiją. Morkus parodo Krikštytoją tarytum antrąjį Eliją, kurio kentėjimai paruošia kelią Viešpačiui ir kuris tarnauja kaip pavyzdys persekiojamiems krikščionims Romoje. Matas pristato Joną kaip Jėzaus pagalbininką akistatoje su nedraugiška opozicija, atstovaujančia tuometinį judaizmą. Luko pasakojimas apie Joną kalba kaip apie eschatologinį pranašą, o apie Jėzų – kaip Izraelio mesiją. Lukas priima tradicinį Jono, kaip pirmtako, paveikslą mažiausiai pakeisdamas ir pritaiko savo bendrai išganymo istorijai. Galiausiai, ketvirtasis evangelistas vaizduoja Joną kaip idealaus krikščionio evangelisto pavyzdį, kurio pareiga yra liudyti, kad Jėzus yra Kristus. Ši įvairovė atskleidžia netikėtą vienybę: Jonas Krikštytojas yra „Jėzaus Kristaus Evangelijos pradžia“. Kadangi Jonas rengė kelią Kristui, Bažnyčia jį rodo kaip pavyzdį, apibūdindama Jono vaidmenį siekiniu „taisyti Viešpačiui kelią“. Iš čia tėra vienas mažas žingsnelis pasitelkti Jono figūrą, idant per ją būtų išreikšta pati krikščioniškojo liudijimo esmė ir krikščioniškasis gyvenimo būdas. Jono paveikslas įkūnija drąsą skelbti krikščionybę įvairiose gyvenimo kryžkelėse, nes Jonas susitinka žmones ties laikų sankirta ir kviečia juos priimti Jėzų kaip Mesiją. Bažnyčia išsaugojo ir skelbia tokį Jono paveikslą, padedantį suprasti tikrą jo veiklos aktualumą šiandien. Nepakanka, kad kas nors žinotų, kas buvo Jonas, tačiau reikia, kad susitikimas su juo jo istorijos dėka paskatintų asmens apsisprendimą atsiversti ir atgailauti, o tam jis ir kvietė. Todėl krikščionių bendruomenė, siekdama išlaikyti Jono asmens istorinę svarbą, kurią pati išgyveno, pasirengusi ištikimai padaryti tai, ką ir Jėzus padarė: Joną paliko ties dviejų erų riba kaip Dievo karalystės pradininką. Bažnyčia nepasiliko Jono kaip istorinės „iškasenos“, tačiau padarė jį krikščioniškos žinios skelbimo dalimi. Todėl Jonas Krikštytojas nuo pat pradžių buvo ir yra Jėzaus Kristaus Evangelijos pradžia.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.28  Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys

06.29  Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

06.30  Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai

07.02  Švč. M. Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė

07.03  Šv. Tomas, apaštalas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas