Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.
2010 07 04               XIV- sis        eilinis        sekmadienis               metai C

Evangelija  Lk  10, 1 - 9

Paskui Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, - sugrįš pas jus. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums čia pat Dievo karalystė!'

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šiandien Bažnyčia prabyla apie pasiuntinybę. Dievas šaukia žmones, kad jiems paskirtų užduotį. Žinoma, kiekvienas krikščionis yra siunčiamas į pasaulį, kad atliktų tai, kam Dievas jį šaukia, tačiau svarstydami šį klausimą, mes žvelgiame į dvasininkus ir į visus tuos, kurie prisideda prie bažnytinių struktūrų veiklos. Žiūrime ir stebimės: kodėl tiek mažai vaisių atneša jų pastangos? Gal ir nesusimąstome, jog tai daugeliu atvejų priklauso nuo mūsų pačių. Mes pamirštame, jog irgi esame apaštalai... Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie tuos, kurie turi nešti Jo Gerąją Naujieną kitiems žmonėms, visų pirma pasakodamas apie pačią pasiuntinybę. Visus siunčia Dievas, kuris nori, kad patys žmonės suprastų, jog jiems reikia tokių Dievo pasiuntinių, kurie paguostų jų širdis ir nušviestų sielą. Neveltui yra pasakyta: Jūs negaunate, nes neprašote... Žinoma, ta pati malda turi lydėti ir pasišventusiųjų skelbti Dievo žodį darbus. Jei kas nors mėgina kalbėti apie Dievą ir drauge nutraukia ryšį su tos galybės šaltiniu, jo apaštalavimas tampa netikru, jo žodis jau niekuomet nesujaudins sielos. Jėzus taip pat kreipia savo klausytojų dėmesį į skelbėjų silpnumą, jų nusižeminimą, atsidavimą be jokių išskaičiavimų. Štai aš siunčiu jus tarsi avinėlius tarp vilkų... Vienintelis Evangelijos skelbėjo ginklas yra beginklis žodis, kurį galima atstumti, išjuokti, pasipriešinti... Dievo žodžio skelbėjas gali naudotis tik laisvu kvietimu, bet ne prievarta. Jis turi teisę drąsiai ir ramiai liudyti, bet jam neleidžiama rodyti agresyvumo. Jei apaštalas neturi tokios iš Kristaus plaukiančios meilės, visas jo darbas tampa bergždžias. Nuo tos dienos, kuomet Išganytojas pasakė savo mokiniams: Eikite į pasaulį, šie žodžiai yra skirti ir mums. Trokšdami patirti dvasinę ramybę, esame kviečiami dalytis savo širdies ramybe, kad visi galėtų tapti brolių ir seserų Kristuje bendruomene.

 

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.05  Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas

07.06  Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė

07.09  Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas ir draugai, kankiniai


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas