Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2010 10 03          XXVII- sis        eilinis       sekmadienis                 metai C

 

Evangelija  Lk  17,  5 - 10

 Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą". O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: 'Išsirauk ir pasisodink jūroje', - tai jis paklausytų jūsų". „Kas iš jūsų, turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako: 'Tuojau sėsk prie stalo'? Argi nesako: 'Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi...'? Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs, atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 Šio sekmadienio Mišių skaitiniai mums kalba apie nusivylimą, drąsos netekimą, suabejojimą savo jėgomis, tačiau visuose juose slypi Viešpaties kvietimas pasitikėti Juo. Dievo Žodis sako mums: tikėkite ir pasitikėkite Dievu, o ne savo tariamu susikurtu teisumu. Tikėjimas yra sąmoningas ir protingas pasirinkimas prisiglausti glėbyje to, kuris tave myli, panašiai, kaip vaikas glaudžiasi prie savo mylimo tėvo. Šventasis Raštas mums kalba apie Dievą, kuris yra vertas pasitikėjimo, Dievą, kuris su savo tauta keliavo per dykumą, Dievą, kuris apšvietė klajoklių tautą savo šviesa, padarydamas ją vilties tauta. Dievas apšvietė Izraelio valdovus, Jis žmones iš ganyklų ir laukų kvietė tapti savo pranašais, o galiausiai pats tapo žmogumi, prisiimdamas žmogiškąjį trapumą, nuovargį, pavojus ir apsisprendimą, kad mes tikrai matytume, kuo galime pasitikėti. Dievas milijonus kartų parodė žmogui, kaip jį myli, todėl atsakydamas į apaštalų prašymą, kviečia juos pasitikėti ir išlaikyti savo tikėjimą, nors šis būtų ir mažesnis už garstyčios grūdelį. Tas apaštalų tikėjimas iš tiesų išaugo, tapdamas milžinišku medžiu, kurio šešėlyje glaudžiamės mes, baugštūs trečiojo tūkstantmečio mokiniai. Ne kartą mūsų gyvenimas yra neramus ir pilnas abejonių, tačiau mes niekaip neįstengiame nuo tų blogybių atsiplėšti ir vien tik šaukiamės Dievo, tačiau, nešalindami blogio priežasties, neleidžiame Jam veikti ir mus išgelbėti. Taip, mes šaukiamės Dievo pagalbos, tačiau nurodydami Jam, kaip Jis privalo mus gelbėti. Norėdami būti tikrais Jėzaus mokiniais mes turime visą savo gyvenimą ir savo valią atiduoti į Mokytojo rankas, tačiau padaryti tai rimtai, iš tikrųjų. Išganytojas nori mūsų širdžiai suteikti giedrą ir ramybę, kad galėtume per šią žemę keliauti, neslegiami blogio naštos reikia sugebėti jos atsisakyti.

 


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.04  Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis

10.05  Šv. Faustina Kovalska, vienuolė

10.06  Šv. Brunonas, kunigas

10.07  Rožinio Švč. Mergelė Marija

10.09  Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai, kankiniai; Šv. Jonas Leonardis, kunigas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas