Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2010 11 28         I-sis    Advento    sekmadienis                 metai A

 

Sielovadinis planas 2011 liturginiams metams

 

Brangūs broliai ir seserys, Dievo malonei leidžiant, džiaugėmės pirmo advento ir Bažnytinių metų pradžia. 2011-ieji metai Lietuvoje skelbiami Dievo Gailestingumo metais. Vyskupai ragina per šiuos metus giliau pažinti Dievo Gailestingumą, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo ir apsireiškimų istorija, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę, bei apmąstyti gautąsias malones. Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija keliaus iš parapijos į parapiją. Antrą Velykų sekmadienį, švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę, Vilniuje bus surengtas nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas. Kovo mėnesio 01 dieną vyskupas Jonas Ivanauskas praves kanoninę parapijos vizitaciją, kuriai sielovados bendradarbiai nuoširdžiai rengiasi. Kovo mėnesio 09 Pelenų diena pradėsime Šventosios Gavėnios pasninką, kurį vainikuos Išganytojo Prisikėlimo - Šv. Velykų šventė balandžio mėnesio 24 dieną. Liturginių metų eigoje, be Dievo Gailestingumo šventės, bus švenčiami Gerojo Ganytojo, šv. Jono Krikštytojo ir Žolinės atlaidai, liturginės Švč. Mergelės Marijos šventės, šventųjų minėjimai, įvairios progos ir sukaktys. Pagrindiniai parapijos atlaidai - tai Gerojo Ganytojo atlaidai, kurie bus švenčiami gegužės mėn. 15 d. Jie prasidės penktadienį, tęsis šeštadienį ir šventės kulminacija sekmadienio pagrindinės šv. Mišios, kurias švęsime drauge su vyskupu Jonu Ivanausku, kaimyninių parapijų klebonais ir svečiais. Šv. Mišių metu parapijos jaunimui bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Kunigas klebonas drauge su kunigais, Pastoracine taryba, Sielovados centro bendradarbiais parengs šventės programą. Rengti šventę ir dalyvauti joje bus kviečiamos parapijoje esančios mokyklų bendruomenės, Dainavos seniūnija, vaikų darželiai, profesinės mokyklos. Švenčiant parapijos atlaidus, išvakarėse pravesime susitaikinimo pamaldas ir Švč. Sakramento adoraciją. Kitais gegužės mėnesio sekmadieniais 13 val. švęsime Pirmosios Komunijos šventes. Gegužės mėnesį pusvalandį prieš šv. Mišias bus išstatomas Švč. Sakramentas, parapijos Marijos Legionas bei Gyvojo Rožinio bendruomenė kalbės Švč. M. Marijos litaniją, šv. Bernardo maldą, giedos giesmę „Sveika Marija, Motina Dievo...", bus sakomi katechetiniai pamokslai mariologine tema. Birželio mėnesio 05 dieną minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimą į dangų. Sekminių šventė bus birželio mėnesio 12 dieną. Birželio mėnesio 26 dieną - Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Birželio mėnesį, skirtą Švč. Jėzaus Širdies garbei šv. Mišių metu bus sakomi katechetiniai pamokslai Eucharistine tematika. Po šv. Mišių bus kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda, giedama Švč. Jėzaus Širdies garbei skirta giesmė. Ypatingą dėmesį skirsime pirmųjų mėnesių penktadienių, šeštadienių, ligonių dienos šventimui. Švenčiant pirmuosius mėnesio penktadienius, prieš šv. Mišias pravesime valandos trukmės Švč. Sakramento adoraciją, jos metu bus kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda, pravedamas mąstymas. Adoracijoje kviečiamos dalyvauti adoruotojos, šv. Mišių patarnautojai, parapijos jaunimo choras. Šv. Mišių metu bus sakomi katechetiniai pamokslai apie Eucharistiją ir Jėzaus buvimą su mumis. Švenčiant pirmuosius mėnesio šeštadienius, skirtus Švč. M. Marijos garbei, pusvalandį prieš vakaro šv. Mišias parapijos Marijos Legionas kalbės Rožinį, Švč. M. Marijos litaniją, pasiaukojimo maldą. Šv. Mišių metu bus sakomi katechetiniai pamokslai mariologine tema. Liturginių metų bėgyje bus išryškintos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Švč. M. Marijos, šventųjų šventės bei minėjimai. Tų dienų šv. Mišių pamokslų metu bus sakomi katechetiniai pamokslai, išryškinant tos šventės ar minėjimo turinį. Parapijos bažnyčioje didžiausias dėmesys bus skiriamas šv. Mišių ir sakramentų šventimui, liturginėms šventėms, Dievo namų liturginei tvarkai. Dalyvausime Kauno I-ojo dekanato piligriminiame žygyje į Šiluvą, parapijiečiai bus kviečiami aktyviai įsijungti į atlaidų šventimą Šiluvoje rugsėjo 8-15 dienomis. Sielovados centras kviečiamas įsijungti į dalyvavimą atlaiduose. Spalio mėnesį skirsime Rožinio maldai. Marijos Legionas kartu su Gyvojo Rožinio bendruomene kiekvieną vakarą pusvalandį prieš šv. Mišias kalbės Rožinį. Sielovados centro bendradarbiai kviečiami įsilieti į liturginių metų parapijos gyvenimą pravedant numatytus renginius ir šventes Taip pat parapijos sielovados centro bendradarbiai kviečiami dalyvauti visuose organizuojamuose dekanato ir arkivyskupijos sielovados programose ir renginiuose.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas