Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2010 12 12                 III-sis     Advento        sekmadienis                     metai A

 

EVANGELIJA  Mt  11,  2 - 11

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?" Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi". Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Iki Kalėdų liko pora savaičių. Pora savaičių pažiūrėti į pasaulį kiek kitaip, praskleidus savo asmeninę nusivylimo ir nevilties uždangą, pasistengti tapti vilties ženklu kitiems. Pora savaičių, kad nepažįstantiems Dievo savo buvimu pasakytume, kad Dievas yra ir kad Jis yra meilė, kad patys pa-sakytume Dievui: „Žiūrėk, Viešpatie, aš pasikeičiau!" Jėzus stebina mus, nes parodo, kad Dievas pasaulį dalija į tuos, kurie myli, bando mylėti ar bent jau leidžiasi mylimi, ir į tuos, kurie atmeta meilę. Meilė Dievo akyse yra neišsemiama galimybė, vienintelis dalykas, kuris mus jungia tarpusavyje. Mus gali išgelbėti ne rezultatai ir pastangos, ne geri darbai, bet troškimas mylėti. Šis nusiteikimas apima ir visa kita: gerus darbus, pastangas ir begalinį troškimą savo silpnume pakilti prie Dievo. Žmonės, kurie, kaip Jonas, savo tikėjimą išgyvena radikaliai, visuomet rizikuoja susikurti į save panašaus Dievo įvaizdį. Mes, kaip ir Jonas, gal norėtume akivaizdaus Dievo atėjimo, kurtinančio įsiveržimo į istoriją, gausios angelų palydos. Tuo tarpu Jėzus mums rodo kitokį Dievo veidą, kupiną švelnumo ir jautrumo žmogui. Gal kaip tik tai mums ir nėra aišku. Mes, kaip ir Jonas, esame pripratę pasaulį dalyti į geruosius ir bloguosius ir laikomės nuomonės, kad gerieji (jų tarpe esame ir mes) turi būti išgelbėti, o blogieji - nubausti, kad bent tokiu būdu būtų atstatyta pusiausvyra pasaulyje, kuriame laimi sukčiai, o kenčia teisingieji. Be abejo, Jėzus negalėjo duoti aiškaus atsakymo Jono pasiuntiniams. Tikėjimas niekuomet nėra akivaizdus, Dievo neįmanoma paaiškinti, naudojantis mokslinėmis formulėmis, niekas nesugebės pateikti visiems priimtino tikėjimo išaiškinimo. Iš tiesų ne Dievas privalo ką nors įrodinėti, bet mes turime pasikeisti ir Jį priimti. Todėl ir atsakydamas Jonui Jėzus išvardija Izaijo pranašautus Mesijo darbus, tik pasakydamas: „Apsidairyk aplinkui ir pamatysi". Mums irgi derėtų, rengiantis Kalėdoms, apsidairyti aplink ir pamatyti Dievo buvimo ženklus: draugus, kurie savo gyvenimo kelyje sutiko Dievą, nusivylusius, kurie pajėgė atversti savo širdį, skausmo prislėgtuosius, kurie rado savyje jėgų atleisti, pavydo ar godumo apakintus brolius, kurie tapo džiaugsmo ir gėrio šaltiniu savo artimiesiems.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.13  Šv. Liucija, mergelė, kankinė

12.14  Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas

12.17  Šv. Modestas, vyskupas

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas