Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2011 08 07      XIX - asis eilinis sekmadienis                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  14,  22 - 33

Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!" Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu". Jis atsakė: „Eik!" Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!" Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!" Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!"

PASAULIO JAUNIMO DIENOS

   Į Pasaulio jaunimo dienas Madride išvyko pirmoji lietuvių jaunimo grupė. Paskui juos seks kiti - vienas tūkstantis trys šimtai piligrimų. Daugelis lietuvių vyksta autobusais ir rugpjūčio 10 - 15 d.d. dalyvaus Ispanijos vyskupijų programose. Nuo rugpjūčio 16 d. Madride prasidės XXVI Pasaulio jaunimo dienos, kurių programoje numatyta atidarymo Mišios, popiežiaus pasitikimo ceremonija, kryžiaus kelias ir maldos vigilija bei Mišios su popiežiumi Benediktu XVI sekmadienį. Tris dienas visi PJD dalyviai rinksis į katechezes, kurias lietuviams ves vysk. Arūnas Poniškaitis ir vysk. Gintaras Grušas. Šių susitikimų esmė - artimas dialogas tarp jaunų žmonių ir vyskupų, kuris paskatintų dalintis skirtingomis tikėjimo patirtimis. Taip pat vakarais laisvu laiku vyks jaunimo festivalis, kuriame dalyvaus ir krikščioniško roko grupė „Gyvai" iš Lietuvos. Pasaulio jaunimo dienos - tai tikėjimo piligrimystė šiuolaikinio miesto gatvėmis. Dalyvavę jaunuoliai pabrėžia, kad svarbiausia patirtis - išgyventi gyvą Bažnyčios patirtį ir sustiprinti tikėjimą. Popiežiaus artimas buvimas kartu su jaunimu iš viso pasaulio tai padeda išgyventi ne tik PJD dalyviams, bet ir miesto, kuriame vyksta šis milijoninis susitikimas, gyventojams.  „Jau kraunamės kuprines ir vyniojam Lietuvos vėliavas! Mojuosime jomis išdidžiai- tikimės, kad artimieji matys jas per Mišias, kurias transliuos Lietuvos televizija rugpjūčio 21 dieną. Prisiminkit mus maldoje!" - sako pirmosios grupės vadovas Arūnas. Popiežius Benediktas XVI į Madridą atvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 18-ąją.

   Ispanija labai laukia Šventojo Tėvo, tikėdamasi, kad šis jo vizitas sustiprins viltį, pradės dvasinį atgimimą, - sakė nuncijus. Šiandien matome didžiulę vertybinę krizę, tad tikimasi, kad Šventasis Tėvas atneš į šią šalį naujo vėjo. Visada, - sakė nuncijus, - vietinė Bažnyčia po tokių nepaprastų įvykių atgyja ir sustiprėja, padaugėja pašaukimų, atsiranda daugiau susipratusio tikinčio jaunimo, ūgteli tikinčiųjų solidarumas. Tokių vaisių tikisi ir Ispanijos Bažnyčia, kuriai šitokio naujo veržlumo labai reikia.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.08  Šv. Dominykas, kunigas

08.09  Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta,mergelė,kankinė,Europos globėja (Edita Šein)

08.10  Šv. Laurynas, diakonas, kankinys

08.11  Šv. Klara, Mergelė

08.12  Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė

08.13  Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas