Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2011 08 14      XX - asis eilinis sekmadienis                metai A

EVANGELIJA  Mt  15,  21 - 28

Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!" Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!" Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis". Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!" Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams". O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo". Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai". Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Vienas iš pagrindinių Pasaulio jaunimo dienų organizatorių, Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas kardinolas Stanislaw Rylko pasakoja :

   Jaunimo dienos tai svarbus Bažnyčios gyvenimo įvykis, Bažnyčios jaunystės šventė, jauno tikėjimo, kupino entuziazmo ir misionieriško dinamizmo liudijimas, - sakė kardinolas Rylko ir priminė pagrindinius jau greit Madride prasidėsiančių renginių įvykius. Prieš susitikimą Madride, vyks susitikimai 68 Ispanijos vyskupijose. Šitaip jaunimo dienose dalyvaus visa Ispanijos Bažnyčia. Paskui visas jaunimas sugužės į Madridą ir prasidės oficiali Jaunimo dienų programa, vyksianti nuo rugpjūčio 16-osios iki 21-osios. Pirmos trys dienos bus skirtos katechezėms, kurioms vadovaus į Madridą jaunimą atlydėję 270 vyskupų. Katechezės vyks 30 kalbų, tad savaime ateina į galvą palyginimas su Sekminėmis, - sakė kardinolas. Ketvirtadienį, rugpjūčio 18-ąją, Plaza de Cibeles aikštėje jaunimas pasisveikins su į Madridą atvykusiu Šventuoju Tėvu. Penktadienį numatytas Kryžiaus kelias Madrido gatvėmis. Šeštadienio vakarą vyks didysis maldos budėjimas, o sekmadienio, rugpjūčio 21-osios, rytą Popiežius aukos baigiamąsias Mišias ir suteiks jaunimui siuntimą būti misionieriais šiuolaikiniame pasaulyje. Esame tikri, - tvirtino kardinolas Rylko, - kad jaunimo susitikimas Madride bus nepakartojamas išgyvenimas, kad pamatysime gyvą Bažnyčią, suprantančią jaunimo rūpesčius, pasiruošusią tarnauti naujosioms kartoms. Kalbant apie specifinius šių Pasaulio jaunimo dienų bruožus, pirmiausiai turbūt reikia pastebėti, kad jos vyks Europoje - žemyne, kuris žūtbūt turi atrasti savo krikščioniškas šaknis, - sakė kardinolas. Visame dabartiniame pasaulyje, bet Europoje ypatingai, matome iškerojusį sekuliarizmą ir tikėjimo eroziją. Matome pavargusią krikščionybę, kuriai reikia naujo, gaivaus, jaunatviško tikėjimo liudijimo, reikia džiaugsmo ir misionieriško entuziazmo. Negalima užmiršti ir ispaniškojo konteksto, kuriame vyks šiemetinis pasaulinis jaunimo susitikimas. Ispanija šiuo metu yra tarsi didžiulė laboratorija, kurioje bene akivaizdžiausiai matomos postmoderniųjų laikų problemos ir iššūkiai. Tai ir labai smarkios sekuliarizacijos reiškinys, ir radikalus laicizmas, valstybės mastu priimami įstatymai, akivaizdžiai prieštaraujantys prigimtinei teisei. Prie to prisideda dar ir ekonominės krizės sukelto problemos. Tad akivaizdu, kaip labai Ispanijos visuomenei reikia vilties, reikia tikėjimo ateitimi. Šiomis Ispanijos Bažnyčiai nelengvomis sąlygomis vyks Pasaulio jaunimo dienos ir jos privalės būti jai impulsas atrasti ir drąsiai vykdyti savo pranašišką misiją bei iš naujo evangelizuoti šalies visuomenę. Vyskupijos ir katalikų jaunimo organizacijos raginamos kiek įmanoma plačiau pasitelkti šių dienų komunikacines priemones, kad kuo daugiau žmonių, ypač jaunų žmonių pasaulyje, kad ir asmeniškai nedalyvaudami, galėtų tiesiogiai sekti svarbiausius Madride vyksiančius įvykius

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 

08.16  Šv. Steponas Vengras; šv. Rokas

08.19  Šv. Jonas Eudas, kunigas

08.20  Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas