Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2011 09 04      XXIII - asis eilinis sekmadienis                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  18,  15 - 20

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje". „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Praėjusio sekmadienio Mišių Evangelijos ištrauka baigėsi reikliais Mokytojo iš Nazareto žodžiais, raginančiais Petrą ir visus mus, Jo mokinius, imti ant pečių kryžių ir sekti Jį. Šį sekmadienį Evangelijoje girdime konkrečius pamokymus, kaip turime įgyvendinti Jėzaus kvietimą. Mums reikia dar labai daug išminties semtis iš Dievo Žodžio, kad pajėgtume suburti tokias bendruomenes, kurių nariai padėtų vienas kitam augti dvasia, o ne prikaišiotų vienas kitam klaidas ir nuodėmes. Mums dar reikia išmokti paduoti ranką, kad pakeltume parpuolusį, o ne badytume jį pirštais, kalbėti su meile, o ne kaltinant, iš anksto įsitikinus savo teisumu. Kalbant apie šį Jėzaus mokymą bene labiausiai stebina jo atidumas, siekiant pagelbėti klystančiam broliui. Viešpats nenori žmogaus suniekinimo ar pasmerkimo, nes Jis pats atėjo ne teisti žmonių, o jų gelbėti. Tai kartu tampa ir aiškia nuoroda Jėzaus mokiniams. Jei mes norime savo pavyzdžiu padėti pasitaisyti broliui, turime nušviesti jį supančią tamsą, bet, jei savo gal kartais ir įsikalbėtu teisumu spiginsime šiam tiesiai į akis, jį paprasčiausiai apakinsime, neleisdami pamatyti net tų trupinėlių blogio, kuriuos jis dar sugebėjo įžvelgti. O paskui dar stebimės, kad klystantieji nevertina mūsų vertingų patarimų!... Jei norime tikrai padėti žmogui suprasti padarytas klaidas, ko gero labiau reiktų užžiebti savo gerumo žvakę ir likti šalia, kad savo kelyje klystantis brolis neliktų vienas... Jėzus nori matyti tokią savo pasekėjų bendruomenę, kurioje brolius sieja tikri, nuoširdūs, Evangelija pagrįsti santykiai. Nepakanka vien tik vieno ar kito bendro idealo arba priklausymo vienai geografinei realybei, kad galėtume vadintis Prisikėlusiojo žmonėmis! Išganytojas neveltui sako, kad ten kur „du ar trys" yra susirinkę Jo vardu, Jis irgi yra kartu su jais. Šie žodžiai labai svarbūs, nes tai visiems žmonėms skirtas pažadas. Viešpats nesako: „kur du ar trys šventieji...", arba: „kur du ar trys tobulieji..." Nieko panašaus! Jis savo buvimą užtikrina bet kuriam žmogui ir neskaičiuoja to žmogaus nuopelnų. Gali būti, kad kartu susiburs trys suvargę ir nelaimių iškankinti žmonės... Vienintelė sąlyga yra ta, kad jie būtų susirinkę Jėzaus vardu, tegul ir todėl, kad išpažintų savo vargą ir klaidas. Tiesa kartais kyla abejonių, pagalvojus, kieno vardu susirenka mūsų bendruomenės, jaunimo grupės, šeimų būreliai? Vardan papročio? Iš tradicijos? Todėl, kad nori būti matomi? O gal vis dėlto vardan Kristaus ir Jo Žodžio?...

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.08  Šv. M. Marijos Gimimas (Šilinė)

09.09  Šv. Petras Klaveras, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas