Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2011 12 18             IV-asis    Advento    sekmadienis            metai B

 

EVANGELIJA  Lk  1,  26 - 38

  Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!" Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo". Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?" Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų". Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei". Ir angelas pasitraukė.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Dar liko viena savaitė iki Kalėdų. Tą dieną kartais keistai susipina džiaugsmas, ramybė ir ilgesys. Ilgimės savo artimųjų, kurių tą dieną nėra šalia, tačiau kur kas svarbiau su tikru ilgesiu pasitikti ateinantį į mūsų širdis Viešpatį.

  Mes ilgimės Jėzaus. Dievo, tapusio Kūdikiu, mes laukiame Dievo, kurį skelbė pranašai, kurio su nuostaba laukė ir atpažino Jonas Krikštytojas, Dievo, kuris ateina pas mus kasdien, kuris trokšta gimti kiekviename žmoguje. Iš tikrųjų tokias atvejais iniciatyvos imasi pats Dievas. Tai Jis ateina pasitikti mūsų, Jis yra šalia, yra mumyse. Tiesa, ne taip, kaip mes to tikimės. Tai labai aiškiai parodo Marijos pavyzdys. Mums gali atrodyti keista, kad Dievas savo atėjimui į pasaulį pasirinko tokią menką vietą. Gimstantis Viešpats pasitraukė nuo didelius miestus jungiančių plačių kelių ir apsigyveno tarp paprastų ir nežinomų žmonių. Marija parodo, ko reikia, kad Jėzus galėtų užgimti mumyse. Dievui nesvarbu, kokį darbą dirbame, ir Jis nekreipia dėmesio į tai, iš kokios giminės esame kilę. Dievas užgimsta kasdienybėje, ir Jam vietos bus ir tada, jei gyventume mažai džiuginančioje ir nuošalioje vietoje. Dievui esame brangūs, jei ir nepasižymime dideliais gabumais ir niekuomet netapsime garsenybėmis. Tam nereikia būti svarbiausiais pasaulio asmenimis. Dievas gimsta ne to nusipelniusiuose ir netgi nebūtinai pačiuose religingiausiuose. Gimstančiam Dievui reikia tokių širdžių, kurios dar moka stebėtis ir tikėtis. Jau tada tokią širdį turėjo Marija. Todėl dangaus pasiuntinys ir paprašė, kad ji taptų tais vartais, per kuriuos į pasaulį ateis Dievas.

 

SKELBIMAI

 

  • Kalėdaičių galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje. Auka už kalėdaičius yra Jūsų parama statomai bažnyčiai. Tiktų ta pačia proga prisidėti metine auka, skirta visiems bažnyčios darbams paremti.
  • Gruodžio 24 d. Kūčios, laikomasi pasninko. Piemenėlių šv. Mišios bus švenčiamos 20 val.
  • Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas (Kalėdos). Šv. Mišios švenčiamos: 8, 9, 1030 ir 12 val., po 12 val. šv. Mišių, kviečiame dalyvauti meninėje programėlėje, kurią paruošė parapijos jaunimas.
  • Gruodžio 26 d. - II - oji Kalėdų diena, šv. Mišios švenčiamos: 8, 9, 1030 ir 12 val.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", vykstančioje visą Advento laikotarpį. Caritas pagalbininkės platina žvakutės, kurios papuoš Jūsų Kūčių stalą. Gautos aukos už žvakeles bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius. Taip pat parapija remia labdaros valgyklą adresu: Partizanų g. 5, kurioje kasdien maitinasi socialiai remtini žmonės.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.21  Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas

12.23  Šv. Jonas Kentietis, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas