Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną
2012 01 22    III-asis eilinis sekmadienis            metai B
 
EVANGELIJA  Mk  1,  14 - 20

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!"  Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais". Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

„Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė; atsiverskite ir tikėkite Evangelija". Žodis „evangelija" paprasčiausiai reiškia: geroji naujiena. Jėzus skelbia paties Dievo nešamą Gerąją Naujieną.
Visas mūsų tikėjimas gali būti sutrauktas į vieną skelbimą: Dievas, tapęs artimu žmogui, siūlo jam eiti gėrio keliu, o mes esame įpareigoti priimti šią žinią, vykdyti savo pareigas pasaulyje, nepasiduodant blogiui ir puoselėjant mumyse esantį gėrį ir grožį. Tai nauja žinia, tokia graži, kad, ją priėmus, viskas tampa reliatyvu, o visi gyvenimo įvykiai tik leidžia mums juose įžvelgti Dievo valią. Kaip tik todėl ne mažiau keista, kad tokioje situacijoje, kai pakanka tik pasukti galvą, kad susitiktum Dievo žvilgsnį, mes vis kažko delsiame...
Apaštalų pašaukimas parodo mums, kad šis kvietimas pasiekia mus ten, kur gyvename, kad mes neturime jokios priežasties tą kvietimą ignoruoti, negalime slėptis už savo pareigų ir daugybės darbų, negalime savo atsivertimo atidėti dar savaitei. Jėzus eina ir kviečia visus dabar. Tam, kad taptume Jėzaus mokiniais, nėra jokių išankstinių sąlygų: vienintelis būtinas dalykas yra širdies atsivertimas. Kaip ir apaštalai, mes turime palikti tinklus, tai yra, visa tai, kas pančioja mūsų dvasią, nereikalingus rūpesčius, pernelyg didelius planus, trukdančius leisti mums būti Kristaus mylimiems. Jo skelbiama naujiena eina per mūsų mažus gyvenimus, per mūsų vienodą kasdienybę. Išganytojas kviečia mus tapti žmonių žvejais, savo žmogiškumu paliudijant tiesą nužmogintoje aplinkoje. Esame kviečiami šiais drąsą atimančiais nevilties laikais skelbti gerąją naujieną apie Dievą, gyvenantį mūsų vienatvėje. Dievo karalystė jau čia, sako Jėzus, tik priimkite ją, leiskite, kad Dievas parodytų jums savo meilę. Atėjo metas, vadinasi, nebėra laiko laukti: Dievas jau yra čia, šiandien, šią akimirką...

SKELBIMAI
  • Nuo sausio 18 iki 25 d. meldžiamės už krikščionių vienybę. Vakaro 18 val. šv. Mišių metu kalbama visuotinė malda šia intencija. Dalyvaujantieji gali pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Ateinantį penktadienį 18 val. šv. Mišių metu minėsime Pal. J. Matulaitį. Šv. Mišioms vadovaus Marijonų vyresnysis kun. bažn. t. dr. V. Brilius.
  • Ateinantį sekmadienį, 12 val. naujai pašventintas kunigas Audrius Martusevičius švęs Primicijų šv. Mišias ir suteiks palaiminimą.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI
01.24  Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
01.25  Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas
01.26  Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
01.27  Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
01.28  Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas