Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 01 29      IV-asis eilinis sekmadienis            metai B

EVANGELIJA  Mk  1,  21 - 28

Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!" Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!" Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!" Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Nuo pat sukūrimo pradžios Dievas suteikė žmogui laisvę. Žmogus yra sukurtas būti laisvu ir privalo būti laisvas.Todėl žmogus, Viešpaties padedamas, visada gali atremti šėtono atakas. Kai žmogus išmoksta būti budrus ir nuolat atmesti tai, kas yra priešinga Dievo valiai, tada jis artinasi prie Dievo, ir sykiu darosi vis silpnesnis velnio veikimas.

   Šios dienos Evangelijoje pastebime, kad, dar prieš pradedant Jėzui tą dieną kalbėti Kafarnaumo sinagogoje, piktoji dvasia pajuto esanti demaskuota ir buvo priversta pasirodyti. Įvardinti nuodėmę- reiškia demaskuoti velnią. Tokiu atveju mes irgi turėtume laikytis Kristaus principo: įžvelgti visą blogį, kuris trukdo žmogui būti žmogumi, sugebėti tai įvardyti ir stengtis jį pašalinti. Tai šventa pareiga, tačiau ją įvykdyti įmanoma tik tuomet, jei suvoksime, kad žmogaus priešai kartu yra ir Dievo priešai, kad visa tai, kas paniekina žmogiškąjį kilnumą, tampa piktžodžiavimu Dievui, kad visa tai, kas kelia grėsmę žmogui, prieštarauja Dievo šventumui. Blogis - fizinis ir moralinis - gali tapti išganymo įvykiu, jeigu tai išgyvename kartu su Išganytoju. Pagaliau net pati didžiausia padaryta nuodėmė, jei tik po to gailimės ir prašome Dievo atleidimo, persikeičia į apsivalymą, nuolankumą ir atsidavimą Dievui. Blogiausia nėra nuodėmė, bet pasilikimas nuodėmėje. Jėzaus šventumas jai buvo nepakeliamas. Krikščionis, gyvenantis vienybėje su Kristumi (pašvenčiamojoje malonėje), yra Šventosios Dvasios šventykla, turinti dalį Kristaus šventumo. Būtent šis šventumas kasdienėje aplinkoje, kurioje krikščionis gyvena, atlieka tylų ir veiksmingą velnio išvarymą. Šv. Augustinas († 430) sako, kad šėtonas yra pririštas prie trumpos grandinės, tačiau žmogus savo laisvu apisprendimu ją gali pailginti. Prieš Viešpatį stovi žmogus, kuris jau nebėra pačiu savimi, nes jo sielą užvaldė kitokia galybė... Tai netvarka, kurią būtina pašalinti. Tame nelaimės ištiktame žmoguje Jėzus mato slypintį priešą, kuris stoja prieš Dievą ir naikina žmogų, trokšdamas pasiimti sau tai, kas iš tiesų priklauso Dievui.

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Vasario 2 d. ketvirtadienį, bus švenčiama Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Šv. Mišios švenčiamos 8, 9, 10.30 ir 18 val. Prieš visas šv. Mišias šventinsime žvakes. Žvakių galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje.
  • Ateinantis penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Vasario 5 d., sekmadienį, minėsime šv. Agotos dieną, šv. Mišių metu bus šventinama duona ir vanduo.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.31  Šv. Jonas Boskas, kunigas

02.02  Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

02.03 Šv.Blažiejus,vyskupas,kankinys; šv.Ansgaras (Oskaras) vyskupas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas