Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2012 01 08    Viešpaties Apsireiškimas   (Trys Karaliai)

EVANGELIJA  Mt  2,  1 - 12

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti". Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą - Izraelį". Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau".Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Popiežiaus žodžiai pasakyti bendrojoje audiencijoje

   Kalėdų švente, sakė popiežius, mes minime Jėzaus gimimo Betliejuje istorinį faktą, o Kristaus Apsireiškimas, Rytuose susiformavusi šventė, atkreipia dėmesį ne tik į faktą, bet visų pirmą į vieną svarbų Kalėdų slėpinio aspektą: Dievas apsireiškia Kristaus žmogiškojoje prigimtyje. Tą ir reiškia graikiškas Kristaus Apsireiškimo šventės pavadinimas, kilęs iš veiksmažodžio „epiphaino" (pasirodyti, tapti regimu). Šia prasme Apsireiškimas tai visų pirma apsilankymas Trijų Išminčių, kurie Jėzuje atpažįsta laukiamą Mesiją. Kalėdos yra šventė, kurioje Dievas taip priartėja prie žmogaus, kad net dalijasi su juo žmogiškuoju gimimu, o tuo pačiu jis žmogui atskleidžia ir jo kilniausią orumą, jam atskleidžia, kad žmogus yra Dievo vaikas. Kai Viešpaties Angelas naktį praneša piemenims apie Jėzaus gimimą, evangelistas Lukas pastebi, kad „juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa" (2,9). Taip pat ir Jonas savo Evangelijos prologe kalba apie Žodžio tapimą kūnu kaip tikrąją šviesą, kuri ateina į pasaulį ir gali apšviesti kiekvieną žmogų (plg. Jn 1,9). Kristaus atėjimas išsklaido pasaulio sutemas, šventą naktį pripildo dangiškojo spindesio ir žmonių veidus nušviečia Dievo Tėvo šviesa. Įsikūnijimo slėpinyje, Tėvas išėjo iš savo nepasiekiamos šviesos ir nušvietė pasaulį. Apsireiškimo iškilmėje Bažnyčia siūlo labai reikšmingą pranašo Izaijo ištrauką: „Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa atėjo, Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Nors žemę štai sutemos gaubia ir tautas tamsybės dengia, bet virš tavęs Viešpats šviečia, virš tavęs jo šlovė apsireiškia. Tautos ateis prie tavosios šviesos ir karaliai - prie tavojo tekančio spindesio" (Iz 60,1-3). Tai Bažnyčiai, Kristaus Bendruomenei, taip pat ir kiekvienam iš mūsų, skirtas raginimas. Turime suvokti, jog esame siunčiami į pasaulį ir esame atsakingi už Evangelijos šviesos skleidimą jame. Brangieji broliai ir seserys, - sakė Popiežius, Kalėdos tai Kūdikio, Dievo, tampančio nuolankiu ir silpnu žmogumi kontempliavimas, tačiau kartu ir to Kūdikio, kuris yra Viešpats Kristus, priėmimas. Mes turime gyventi jo gyvenimą; jo jausmai, mintys ir darbai turi tapti mūsų jausmais, mintimis ir darbais. Švęsti Kalėdas - reiškia skelbti to Gimimo atneštą naujumą, šviesą ir džiaugsmą; kitiems žmonėms nešti tą džiaugsmą ir Dievo šviesą.

SKELBIMAI

  • Ateinantį penktadienį, sausio 13 d., minėsime Lietuvos laisvės gynėjų 21-sias metines. Šv. Mišios šia proga bus švenčiamos 18 val.
  • Sausio mėn. 29d. sekmadienį 12 val. naujai pašventintas kunigas Audrius Martusevičius švęs Primicijų Šv. Mišias ir suteiks palaiminimą.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.09  Kristaus Krikštas

01.13  Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas