Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.
2012 03 04        II-asis   Gavėnios   sekmadienis              metai B


EVANGELIJA  Mk  9,  2 - 10

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti. pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui". Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!" Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kur šiandien galėtume išgirsti Jėzų kalbant mums? Visų pirmiausia jis kalba per Evangeliją. Bažnyčia tai ypatinga vieta kur yra skelbiama Evangelija, kur Jėzus prabyla į mus. Tai žodžiai, kurie ir šiandien mums gali kai ką prasmingo pasakyti dviprasmiškose gyvenimo situacijose. Tai, kas mums laiduoja autentišką Evangelijos supratimą, yra Katalikų (gr. „katholikos" - visuotinis, pasaulinis) Bažnyčia, įsteigta tam tikslui paties Kristaus, kuris savo apaštalams ir jų įpėdiniams vyskupams sako: „Kas jūsų klauso, manęs klauso" (Lk 10, 16). Todėl yra svarbu susipažinti su katalikišku mokymu, žinoma, ne iš sutrauktos ir, dažnai, iškreiptos pasaulietinės žiniasklaidos interpretacijos, bet iš pirmųjų rankų, tai yra įsigilinant į Katalikų Bažnyčios mokymą. Tai galime išgirsti dalyvaujant sekmadieninėse šv. Mišiose. Tikėjimas katalikui yra kelias. Kaip išlikti šiame kelyje, deramai elgtis ir gyventi. Atsakymas yra vienas - nenutraukti ryšio su Bažnyčia. Labai svarbu suvokti, per ką Jėzus prabyla šiandien, bet ne ką mažiau svarbu žinoti ir kur jis nekalba. Be abejo, jis nekalba per būrėjus, ekstrasensus, dvasių iššaukėjus, horoskopų žinovus, okultiniuose ar ezoteriniuose būreliuose. Biblijoje randame tokį perspėjimą: „Tenebūna rasta tarp jūsų nė vieno, kuris užsiima būrimu, ar yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, ar kuris tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas yra pasibjaurėtinas Viešpačiui" (Įst 18, 10-12). Kaip visada, kai nusilpsta tikėjimas, išauga prietarai. Šventasis Kryžiaus Jonas († 1591), ispanų mistikas, sakė, kad nuskambėjus ant aukšto kalno žodžiams: „Klausykite jo!" Dievas tam tikra prasme tapo nebylys. Jis pasakė viską. Jis nebeturi ką daugiau apreikšti. Kas prašo Viešpaties naujų vizijų ar atsakymų, kas nekantrauja ir nori aplenkti Bažnyčią, tas jį įžeidžia, lyg jis nebūtų dar aiškiai ir pakankamai pasakęs.

 

SKELBIMAI

  • Kovo 11d. minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą bus švenčiamos 12 val. po kurių Dainavos seniūnija kviečia eisena su tautinėmis vėliavomis eiti į Draugystės parką kur įvyks šventinis minėjimas.
  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val. apmąstome Kristaus Kančios kelią.
  • Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias 7.40 val. giedami „Graudūs verksmai".
  • Gavėnios laikotarpiu ruošiamės ir einame Velykinės išpažinties. Jų kunigai klauso prieš kiekvienas šv. Mišias ir jų metu.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.07  Šv. Perpetua ir Felicija, kankinės

03.08  Šv. Dievo Jonas, vienuolis

03.09  Šv. Brunonas Kverfurtietis, vienuolis

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas