Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija vasarį – kad nepagydomi ligoniai ir jų šeimos gautų reikiamą medicininę pagalbą ir palydėjimą. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėjusi Gavėnia būtų maldos budėjimo laikas prisimenant laisvės bei taikos dovaną Lietuvai ir Baltijos šalims.

2012 03 25        V-asis   Gavėnios   sekmadienis              metai B

 

EVANGELIJA  Jn  12,  20 - 33

 

Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!" Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu - Andriejus ir Pilypas - atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: „Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: 'Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!'? Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!" Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!" Aplink stovinti minia, tai išgirdus, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino: „Angelas jam kalbėjo". O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs". Jis tai pasakė nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

     Iš žmogaus širdies išsiveržia nebylus šauksmas, kurio esmė: troškimas pamatyti Dievą, prisiglausti prie Dievo. Kaip ir mes, šio sekmadienio Mišių Evangelijoje aprašyti graikai taip pat norėjo išvysti Jėzų, išgirdo žmones kalbant apie Mokytoją iš Nazareto ir panoro su Juo susitikti. Tai nebuvo paviršutiniškas smalsumas, bet nuoširdus troškimas siekti dvasinės gelmės. Panašiai atsitinka ir su mumis. Mes, kartais vedami ir savotiško smalsumo, mėginame prisiartinti prie Dievo. Mes tikime, kad jau seniai pažįstame Dievą, tačiau galiausiai prieiname išvados, kad taip ir nebuvome susitikę su Juo. Mes mėginame pamatyti Jėzų, nors tam ir tenka pasinaudoti kartais menka bei varginga kitų žmonių patirtimi. Šiandien Viešpatį mums parodo Jo mokiniai per Bažnyčią. Viešpats sako mums, kad, jei norime eiti pirmyn turime atgimti dvasia, privalome būti pasirengę kažkam numirti. Vyras „miršta" savo egoizmui, kad pasišvęstų žmonai, motina „miršta", paaukodama savo laisvę gimsiančiam vaikui, savanoris „miršta", aukodamas savo laisvalaikį ligoniui. Visi šie poelgiai turi bendrą vardiklį: tai naujo lygmens atskleidimas, meilės, naujos gyvybės, solidarumo atskleidimas: visų pirma sau pačiam, o per mus - ir visam pasauliui. Jėzus žino, kam yra atėjęs, suvokia, kad tai yra būtina, todėl savo noru prisiima mirtį. Jis miršta iš meilės ir dėl meilės. Mes irgi esame kviečiami numirti sau, kaip tai padarė Viešpats Jėzus Kristus. Esame kviečiami mokytis paklusti tikrovei, kad atneštume gerų vaisių, ir tik tada, savo dykumos kelyje, atsikratę slegiančio blogio jungo, suprasime, kaip Dievas mus myli, ir savo širdyje dvasios akimis išvysime Viešpatį Jėzų...

 

SKELBIMAI

 

  • Ateinantį pirmadienį, kovo 26 d., bus švenčiama Viešpaties Apreiškimo šventė. Šv. Mišios bus švenčiamos ryte 8 val. ir vakare 18 val.
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Verbų sekmadienį. Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas šv. Mišias. Sumos šv. Mišiose 10.30 val. bus einama Verbų procesija.
  • Didžiojo Ketvirtadienio ir Didžiojo Penktadienio apeigos bažnyčioje bus pravedamos 18 val., o Didįjį Šeštadienį Velyknakčio apeigos prasidės 20 val.
  • Viešpaties Prisikėlimas (Velykos) bus švenčiamos balandžio 8 d., sekmadienį. Kristaus Prisikėlimo pamaldos 8, 10.30 ir 12 val.
  • Antrąją Velykų dieną - pirmadienį pamaldos sekmadienio tvarka.
  • Kviečiame iki gegužės 1 d. dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo baigiamai statyti bažnyčiai.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas