Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2012 06 17          XI     eilinis sekmadienis                   metai B

 

EVANGELIJA  Mk  4,  26 - 34

Ir vėl jis kalbėjo: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo". Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji - tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai". Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Šiandien Jėzus užtikrina mus: privalome kuo gausiau berti į žemę Dievo Žodžio sėklą. Nežiūrint nieko, neturime rūpintis tuo, kaip esame priimami, ar iš karto mus kas nors supranta. Tai jau nebėra svarbiausias mūsų rūpestis. Mums svarbu tik, kad savo žodžiais, savo darbais ištikimai ir ištvermingai liudytume gėrį, būtume teisingais ir garbingais žmonėmis. Mūsų pasėtoji gėrio sėklą, tegul ir lėtai, bet išaugs. Išganytojas ragina mus būti kantriais, pamiršti nusivylimą, nuolatinę baimę ir pastangas viską kontroliuoti ir suvokti, kas vyksta mūsų dvasiniame gyvenime. Kasdienybė verčia mus manyti, kad viskas priklauso nuo mūsų, nuo mūsų geros valios, kad mes turime suplanuoti viską: ir darbą ir poilsį, tačiau jei pamėginsime tuos pačius principus pritaikyti ir Dvasios veikimui, rizikuojame suklysti. Entuziazmo apimti tikintieji leidžiasi į Evangelijos kelionę, laikosi pažintos tiesos, nuoširdžiai dalyvauja pamaldose, tačiau pasitaiko, kad, praėjus kuriam laikui, iškyla sunkumai: melstis tampa sunku, atslenka dvasios sausra, įprotis, kažkur dingsta uolumas. Tada apninka abejonės: gal klystame, gal kažką darome ne taip, kaip reikia elgtis toliau? Tada nereikia daryti nieko, tik laikytis to, ką esame išmokę: sėkla jau yra pasėta, tad galime būti ramūs ir leisti veikti Viešpačiui. Vidiniam gyvenimui reikia laiko ir tam tikros sekos, kurios negalime nustatyti mes, nes tikėjimo kelyje pirmenybė visada priklauso Dievui. Antrasis šio sekmadienio palyginimas kalba apie garstyčios grūdelį, primindamas, kaip iš į dulkę panašios sėklytės išauga nemenkas krūmas. Tai pasakojimas apie mumyse ir aplink mus esančią Dievo Karalystę. Mumyse tai gali būti nedidelis darbas, nedidelis įsipareigojimas, menkas atsivėrimas Viešpačiui, kuris, tačiau gali atverti kelią viską nušviečiančiam tikėjimo potvyniui. Mūsų gyvenime gali būti pilna išsiblaškymų, tačiau tikėjimo sėkla vis tiek augs mumyse, palydima beveik nepastebimų, kartais nereikšmingų mūsų gerų darbų, kurie duos gausių netikėtų vaisių. Tokia yra Dievo Karalystė, susidedanti iš Dievą mylinčių ir norinčių Jį mylėti žmonių. Ir pats Dievas yra su mumis.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį penktadienį, birželio mėn. 22 d. 12 val. bus švenčiamos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II, kurio kraujo relikviją mes turime. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje.
  • Birželio 23 d., 18 val. šv. Mišiomis pradėsime švęsti šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę - parapijos atlaidus. 15 val. Joninių šventės pradžia Dainavos parke: „Dainavos santarvės" tiltelio palaiminimas. Etnografinių ir kitų ansamblių programa, Joninių laužas, senolių tradicijų propagavimas. Birželio 24 d. švęsime šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas, ta proga birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 15 val. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios. Eucharistijos liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kartu švęs arkivyskupijos kunigai.

 

Šventųjų  minėjimas

06.19  Šv. Romualdas, abatas

06.21  Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis

06.22  Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas; šv. Jonas Fišeris, vyskupas ir Tomas Moras, kankiniai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas