Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 07 29   XVII - asis eilinis sekmadienis        metai B

EVANGELIJA  Jn  6,  1 - 15

Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?" Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį". Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė: „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!" Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!" Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems; taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų". Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį". O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 

 Šis pasakojimas apie Jėzaus padarytą stebuklą atskleidžia vieną tiesą, kurią suvokti gali ir privalo kiekvienas Jėzaus mokinys. Jėzus yra davėjas. Galiu turėti labai nedaug, tačiau jei tai yra atiduota į Dievo rankas, bus padauginta iki begalybės, ir priešingai, galiu turėti labai daug, tačiau jei tai laikysiu uždaryta savo širdyje, viskas bus skirta tik sunykimui, kai tuo nepasinaudosiu nė aš pats. Atrodytų, labai paprasta: meilė padaugina, uždarumas - sunaikina. Mums reikia išmokti pasitikėjimo Dievu. Evangelija kalba apie savęs atsižadėjimą, kai jau nebepriklausome patys sau, o viską sudedame į Dievo rankas. Tada mes sudarome galimybę Dievui padaryti stebuklą ten, kur esame mes. Tada Dievo rankos laužys, dalins, skirstys kitiems. Jo rankos iki begalybės padidins mūsų meilę taip, kad visiems jos užtektų. Nepamirškime, kad mūsų Dievas nieko nepasilaiko sau, o viską išdalija kitiems.

   Penki duonos kepaliukai ir dvi žuvys yra visiškas menkniekis, palyginus su poreikiu pamaitinti didžiulę minią. Juk paėmus penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis bei juos nunešus žmonėms ir išdalijus, rezultatas vis dėlto ne koks: visi lieka alkani. Jėzus numato kitą kelią. Penki duonos kepaliukai ir dvi žuvys atnešama ne žmonėms, bet Jėzui, ir iš jo keliauja žmonių link. Šis kelias pasiekia tikslą: penkiais duonos kepaliukais ir dviem žuvimis pamaitinama minia ir net lieka jų regimas pertekliaus ženklas - dvylika pintinių duonos gabaliukų. Mes negebame patenkinti gyvenimo, vilties, meilės alkio, kuris yra žmogaus širdyje. Mums nepavyksta, nes tai, ką turime, kuo disponuojame, yra labai nedaug. Tačiau, kaip sakoma evangelijoje, jei tą truputį, kurį turime, nunešame Viešpačiui ir po to leidžiame jį išdalyti žmonės, tada šis truputis, kurį turime, tampa pakankamas ir jo netgi dar lieka. Jėzus yra tas, kuris dalija duoną. Čia iš anksto nurodomas šios evangelijos tikslas - Jėzus yra „gyvybės duona" (Jn 6, 35), jis ją laužo ir dalija. Bažnyčia gyvena tuo, kas liko, nes moka laukti, būdama tikra, kad duonos užteks visiems, kad duona, kuri atlieka, yra sulaužyta duona, tai yra jau padalyta duona. Vadinasi, svarbiausias tikslas, kurio siekė Jėzus per duonos padalijimą, yra ne fizinis sotumas, bet dieviškasis gyvenimas, kurio jis atėjo dovanoti. Perteklius, apsaugotas nuo pražūties, simbolizuoja negendantį maistą, kurį duoda Jėzus. Šis maistas kreipia į amžinojo gyvenimo šaltinį ir veda į Jėzaus atlikto ženklo dvasinį aiškinimą.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantį ketvirtadienį tikintieji turi galimybę pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Atlaidų sąlygos yra šios: aplankyti bažnyčią, dalyvauti šv. Mišiose, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Šventojo Tėvo intencija sukalbant maldas „Tėve mūsų" ir Tikėjimo išpažinimą.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Koplyčios vestibiulyje yra platinamas katalikiška spauda: žurnalas „Artuma", „Žodis tarp mūsų" ir „Kelionė su Bernardinai.lt".

 

Šventųjų  minėjimas

07.30  Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

07.31  Šv. Ignacas Lojola, kunigas

08.01  Šv.Alfonsas Marija Liguoris,vyskupas,Bažnyčios mokytojas

08.02  Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas

08.04  Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas