Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2012 08 05   XVIII - asis eilinis sekmadienis        metai B

EVANGELIJA  Jn  6,  24 - 35

Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: „Rabi, kada suspėjai čionai atvykti?" O Jėzus prabilo į juos: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas - Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs". Jie paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?" Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė". Jie dar klausė: „Tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus". Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę". Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!" Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

 

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė

   Sausio 28 -30 dienomis, Čenstakavos Jasna Gora vienuolyne (Lenkija) susirinko 16 Europos ir Azijos šalių bei JAV gyvybę ir šeimą ginančių organizacijų atstovai. Čenstakava pasaulinės piligrimystės pradžiai pasirinkta neatsitiktinai - stebuklingoji Čenstakavos Dievo motinos Ikona yra svarbi tiek katalikams, tiek ortodoksams. 50 skirtingų organizacijų lyderių susirinko aptarti kaip pasirengti pasaulinei piligrimystei. Tokio masto akcija gyvybei apginti yra rengiama pasaulyje pirmą kartą. Ir pirmą kartą į gyvybės ir meilės gynimo akciją vieningai stojo abi didžiausios Krikščionių Bažnyčios. Piligrimystės iniciatorius oficialiu laišku pasveikino Maskvos patriarchato išorinių Bažnytinių ryšių skyriaus pirmininkas Volokalamsko Metropolitas Ilarionas, gerai žinomas Lietuvos tikintiesiems: "Šiuolaikiniame pasaulyje žmonės vis dažniau siekia materialinio gerbūvio, o šeima ir vaikai, deja, laikomi kaip kliūtys savirealizacijai. Tikiuosi kad ši akcija taps svariu indėliu gyvybės ir šeimos vertybių gynime", rašo savo laiške Metropolitas. Vienos didžiausių gyvybę ginančių organizacijų Lenkijoje „Human Life International Europa" nariai padovanojo tikslią Čenstakavos Dievo Motinos Ikonos kopiją Rusijos bendraminčiams. „Aš tikiu, kad Dievo Motinos piligrimystė Čenstakavos Madonos paveiksle gali daug ką pakeisti", sakė šios organizacijos lyderė Ewa Kowalewska. Ikona buvo pašventinta ir, sekant senąja Pauliečių vienuolyno tradicija, priglausta prie Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo originalo. Daugybė ceremonijoje dalyvavusių Lenkijos ir kitų katalikiškų kraštų kunigų, bei ortodoksų dvasininkų kartu su pasauliečiais gyvybės gynėjais pavedė Dievo Motinai ginti meilės ir gyvybės civilizaciją anglų, rusų ir lenkų kalbomis parašyta malda.

 

Šventųjų  minėjimas

08.06  Kristaus Atsimainymas

08.07  Šv. Sikstas II, popiežius, kankinys ir jo draugai kankiniai; šv. Kajetonas, kunigas

08.08  Šv. Dominykas, kunigas

08.09  Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja (Edita Štein)

08.10  Šv. Laurynas, diakonas, kankinys

08.11  Šv. Klara, mergelė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas